Circulaire economie

Gebruik in plaats van bezit, wij zijn trotse delers!

Producten, materialen en grondstoffen duurzaam (her)gebruiken in plaats van verbruiken, dat levert waarde op. Winst voor mens, milieu en bedrijf.

Een circulaire economische aanpak biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen en business cases. Wij delen onze kennis over circulaire economie oplossingen met onze opdrachtgevers en medewerkers. Door onze aandacht voor een technische kringloop (goed onderhoud, hoogwaardig hergebruik, herproductie met nog werkende componenten, herbestemming en recycling) willen we gebouwen en producten verduurzamen. TROTS gelooft in de deeleconomie, waarin de focus meer en meer ligt op gebruik in plaats van bezit. In het (facilitaire) vakgebied zijn er inmiddels tal van oplossingen om te betalen naar gebruik, denk bijvoorbeeld aan verlichting, vervoer, kantoormeubilair tot zelfs kleding.

TROTS vertaalt de principes van de circulaire economie naar (facilitaire) organisaties. Van de visievorming tot aan de exploitatiefase. De sectoren facilitaire dienstverlening en huisvesting lopen voorop als het gaat om circulaire oplossingen. Er zijn veel concrete mogelijkheden beschikbaar. Welke dat zijn, is per organisatie verschillend. TROTS biedt met een Quick Scan inzicht in relevante kansen.

  • bieden van circulaire oplossingen op maat
  • kennisdeling over duurzame mogelijkheden
  • analyseren duurzaamheid door Quick Scan

Circulaire economie

Producten, materialen en grondstoffen duurzaam gebruiken en hergebruiken in plaats van verbruiken, dat levert waarde op. Waarde voor mensen en het milieu, maar ook voor het financiële resultaat van een organisatie. Een circulaire economische aanpak biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen en business cases.

Meer weten

Neem contact met mij op voor meer informatie

Gerrit Jan Vaatstra
Adviseur Huisvesting

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl