Beheer brede school

Beheer van een brede school, oprecht, professioneel en alert.

Bij beheer van een multifunctionele accommodatie zoals een brede school, is ondernemerschap onmisbaar. Dat weet TROTS als geen ander.

Connectie met de buurt, ingaan op behoeften en samenwerken met sociale partners van de gemeente is een must. TROTS heeft zich de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het beheer en exploitatie van brede scholen.

Voor een gemeente is de functie van een brede school binnen de gemeente van groot belang. De wijze waarop het beheer wordt vormgeven verschilt per accommodatie. Facilitair beheer is maatwerk en afstemming.

Beheervormen

Binnen het beheerconcept van TROTS zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk. Deze mogelijkheden uiten zich met name in het aantal diensten dat TROTS aanbiedt of beheert.

De volgende mogelijkheden en combinaties daarvan zijn bijvoorbeeld mogelijk:

TROTS verzorgt het volledige FACILITAIR BEHEER:

In deze beheervorm verzorgt TROTS het contractbeheer van de schoonmaak-, onderhoud- en overige facilitaire diensten. TROTS organiseert de opzet van de BHV-organisatie, verzorgt de verhuur en facturatie van de verhuurbare ruimtes, zet het sleutelbeheer op, speelt een rol in de communicatie tussen de gebruikers en voert het dagelijkse facilitaire beheer. In deze beheervorm levert TROTS tevens de personele bezetting voor de uitvoering van het beheer (beheerder, baliemedewerker, schoonmaker, et cetera).

Andere mogelijkheden zijn

  • TROTS levert alleen de personele bezetting.
  • TROTS verzorgt alleen de regie van het facilitaire beheer: de opzet en aansturing . de brede school of gemeente levert de medewerkers ( sociale partners) voor de uitvoering van het beheer.
  • TROTS verzorgt een gedeelte van de personele bezetting en een gedeelte van het facilitair beheer

Samenwerking sociale partner en werkplaatsen

Vanuit maatschappelijk oogpunt maar ook efficiëntie is samenwerken met sociale partners in veel gevallen aan de orde en noodzakelijk. TROTS werkt zowel voor de brede scholen als de andere MFA's samen met sociale partners en werkplaatsen. Wij bieden de juiste begeleiding waardoor participatie aan de arbeidsmarkt dichter in de buurt komt.

Onderhoud

Voor kleine technische werkzaamheden kunnen de medewerkers van TROTS Techniek ingezet worden. Vaak zijn de grotere onderhoudscontracten belegd bij de oorspronkelijke aannemer. Zo niet dan zal werkt TROTS samen met professionele technische bedrijven die zorgdragen voor de juiste uitvoer van het meerjarenonderhoudsplan. U weet als opdrachtgever exact waar u aan toe bent en financieel kan dit afgedicht worden door fixedprice bedragen.

Horeca en incidentele verhuur

De uitdaging binnenBrede school is om de exploitatiebegroting zoveel mogelijk af te dekken middels inkomsten. Wij kunnen samen met u bekijken op welke wijze we dit gaan vormgeven. Wilt u de inkomsten uit de horeca en verhuur of betalen wij u maandelijks een vast bedrag.

Ondernemerschap en omgeving

Om een Brede school te laten bloeien en een bijdrage te kunnen leveren aan de exploitatiebegroting, is het van groot belang dat er ondernemerschap aanwezig is binnen de accommodatie. TROTS heeft als organisatie de mensen in huis, maar onze voorkeur gaat ernaar uit om specifiek iemand te zoeken die ondernemer is en midden in de omgeving staat van de MFA. Hierdoor is er betrokkenheid bij de wijk en worden kansen benut.

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl