Onze facilitaire adviezen, diensten en producten hebben direct invloed op de beleving van patiënten en bezoekers van ziekenhuizen en andere zorgcentra. Dat is een grote verantwoordelijkheid die we met trots nemen. Een veranderende zorgvraag vraagt om andere zorgconcepten. TROTS werkt bevlogen mee aan dit maatschappelijke vraagstuk. Gezondheid en welzijn verbeteren is onze dagelijkse missie.

Welzijn verbeteren is onze missie

De sector zorg en welzijn verandert. Er worden hogere eisen gesteld aan de zorg. De budgetten moeten binnen de perken blijven. De zorgconsument komt centraler te staan en de concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverleners neemt toe.

TROTS verzorgt al jaren diverse facilitaire diensten voor gezondheidscentra en ziekenhuizen. De facilitaire organisatie binnen zorginstellingen is sterk in beweging. De facilitaire uitdagingen zijn omvangrijk en complex. Een nieuwe financieringsstelsel confronteert zorginstellingen met fusies en verandering in huisvesting en serviceniveau. Nieuwe vraagstukken die onze adviseurs en managers graag helpen beantwoorden.

TROTS adviseert over:

  • het opstellen van een facilitair beleidsplan
  • implementatie van hospitality concepten, roomservice concept, multimedia/internetmogelijkheden aan bed, implementatie van lean & mean concepten, domotica vraagstukken
  • implementatie van een FMIS, inkoopanalyse, meerjarenonderhoudsplan

Zorgzaam zijn voor elkaar en welzijn verbeteren is onze dagelijkse missie. Dat kan in hele kleine dingen zitten. Een vriendelijke lach van de receptioniste, een gastheer die de deur openhoudt of een luisterend oor van de telefoniste. TROTS wil ontzorgen. Als duurzame partner kunnen wij de totale organisatie van facilitaire diensten verzorgen. Wij bieden hierin de beste kwaliteit, met oog voor de kosten!

referentieprojecten

Case: Adviesrapport / Haalbaarheidsstudie Dignis-Lentis
Groningen

Adviesrapport Haalbaarheidsstudie Dignis-Lentis

Dignis biedt wonen, welzijn, zorg en behandeling vanuit circa 20 locaties in Groningen en Noord-Drenthe: verzorgd zelfstandig wonen, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, centra voor dagbehandeling en revalidatie. Zorg en behandeling wordt ook thuis geboden en Dignis organiseert activiteiten voor wijk- en dorpsbewoners. Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lentis biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Bekijk dit project
Detachering senior Facilitair Adviseur/Projectleider RIBW (nu Promens Care)
Assen

Detachering senior Facilitair Adviseur/Projectleider RIBW (nu Promens Care)

TROTS heeft een senior facilitair adviseur/ projectleider geleverd. Hij is voor de RIBW-Drenthe gestart met een inkoopanalyse met als doel een advies te geven over het professionaliseren van de inkoopprocessen en een professionalisering van de facilitaire dienst. Voor de fusie tussen Stichting de Leite en de RIBW-Drenthe heeft TROTS in samenspraak met beide stichtingen alle facilitaire zaken verzorgd, waardoor beide stichtingen gezamenlijk tot een plan zijn gekomen om de facilitaire organisaties samen te voegen. Vervolgens heeft TROTS de taken overgedragen aan de nieuwe medewerkers.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl