Ook voor andere branches is TROTS graag een duurzame partner in strategie en uitvoering van facilitaire diensten. Denk aan woningbouw, laboratoria, verenigingen en stichtingen en maatschappelijke organisaties. Onze aanpak kenmerkt zich door aandacht voor de specifieke trends, ontwikkelingen en wensen van de betreffende branche. Hierin investeren wij continu tijd en energie.

Woningbouw

De woningbouw ligt onder een vergrootglas. De uitdagingen om structureel te hervormen zijn groot. Daar hoort ook een efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering bij. TROTS heeft diensten en producten die gericht zijn op de vergroting van de efficiency van de facilitaire bedrijfsvoering. Denk aan: een quickscan, kostenbeheersingscan en duurzaamheidscan.

Laboratoria

Laboratoria zijn specifieke omgevingen met hoogwaardige huisvestingseisen op het gebied van klimaat, inperkingeisen en logistiek. Door toepassing van nieuwe technologieën en robotisering vinden laboratoriumprocessen steeds meer geautomatiseerd plaats. TROTS is gespecialiseerd in laboratoriumhuisvesting. We zijn in staat om de laboratoriumprocessen te doorgronden en te vertalen naar concrete huisvestingsbehoeftes. TROTS ontwikkelde een aantal concrete producten gericht op laboratoria. Denk aan: bezettingsgraadonderzoek laboratoria, conditiemeting gebouw en installaties, strategische huisvestingsoriëntatie (haalbaarheidsstudie en revitalisatie).

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen zoeken naar een betrokken, betrouwbare en bekwame partner. Een partner die weet hoe om te gaan met maatschappelijke gelden. TROTS gaat per definitie hechte relaties aan. Hierbij zijn we trouw aan elkaar, zorgzaam voor de wereld en werken we met toewijding aan onze idealen.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke dienstverleners zoals bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere gesubsidieerde instellingen hebben te maken met forse verminderingen van budgetten. Ze worden gedwongen ingrijpende keuzes te maken op het gebied van huisvesting en dienstverlening. TROTS biedt uitkomst. Dat hebben we inmiddels bewezen bij diverse maatschappelijke exploitaties. Denk aan het beheer van jeugdactiviteitencentra en welzijnsorganisaties. TROTS wil daarbij een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de Social Return.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
Detachering verhuiscoördinator en projectleider renovatie Naturalis
Leiden

Detachering verhuiscoördinator en projectleider renovatie Naturalis

De facilitaire afdeling van NCB Naturalis heeft de expertise van TROTS ingezet naar aanleiding van een te starten herhuisvestingtraject van drie zelfstandige organisaties: Nationaal Herbarium Nederland (NHN), Zoologisch Museum Amsterdam & NCB Naturalis. Het doel van de herhuisvesting was het integreren van enerzijds de medewerkers en anderzijds de collecties van deze organisaties in een pand te Leiden.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl