Second opinion activiteitenanalyse Stichting SWS Woonbedrijf

Een aantal verbetervoorstellen voor het ontwerp

Opdracht

Een second opinion uit te voeren op een uitgevoerde activiteitenanalyse.

Doel

In de second opinion een aantal verbetervoorstellen aandragen die over te nemen zijn in het ontwerp van de nieuwbouw.

Diensten

Stichting Woonbedrijf SWS werkt aan het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen voor haar klanten. Met ruim 31.000 betaalbare woningen in Eindhoven en omgeving bieden SWS woonbedrijf haar klanten volop keuze.

Algemene omschrijving opdracht

Stichting Woonbedrijf SWS heeft TROTS gevraagd een second opinion uit te voeren op een uitgevoerde activiteitenanalyse. De activiteitenanalyse is vertaald in een vlekkenplan ten behoeve van de nieuwbouw. Deze nieuwbouw wordt eind 2015 in gebruik genomen. In de second opinion zijn een aantal verbetervoorstellen gedaan om over te nemen in het ontwerp van de nieuwbouw.

Uitgevoerde werkzaamheden

TROTS heeft een analyse gemaakt van de uitgevoerde activiteitenanalyse en een rapport opgesteld van de te verbeteren onderdelen. In een vervolg heeft TROTS een toetst uitgevoerd op het vlekkenplan in relatie tot de ruimtebehoefte.

Gerealiseerde doelen

Na uitvoering van de werkzaamheden is het vlekkenplan getoetst op haalbaarheid en is een eenduidige interpretatie van de data van de activiteitenanalyse gemaakt.

Toegevoegde waarde TROTS

Door de expertise van TROTS over huisvestingsconcepten kan het uitgevoerde onderzoek op kritische onderdelen worden getoetst en waar nodig aanpassingen worden gerealiseerd.

Second opinion activiteitenanalyse Stichting SWS Woonbedrijf

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl