Organisatieadvies facilitaire organisatie GGD Hollands Noorden

Door de snelle groei van het aantal locaties was er behoefte aan een onderzoek en advies voor de facilitaire dienstverlening.

Opdracht

Bij de GGD Hollands Noorden was behoefte aan een herstructurering van de processen en formatie.

Doel

De beheersbaarheid en stuurbaarheid van de nieuwe facilitaire organisatie kon geoptimaliseerd worden door middel van een advies.

De geestelijke gezondheidsdienst GGD Hollands Noorden (GGD) is in een korte periode snel gegroeid, en heeft recent diverse fusies ondergaan met verschillende partijen. In deze periode is de GGD gegroeid van 10 naar 43 gebouwen en tegelijkertijd van 250 naar 500 medewerkers gegaan.

Algemene opdracht

De facilitaire organisatie heeft deze groei niet volledig en professioneel kunnen bijhouden. Vandaar dat een professionaliseringsslag noodzakelijk is om de facilitaire klantbediening goed te laten aansluiten bij de huidige organisatie. Om de beheersbaarheid en stuurbaarheid van de gewijzigde facilitaire organisatie te optimaliseren is er behoefte aan een heroriëntatie van de huidige structuur, werkprocessen en personele formatie.

Uitgevoerde werkzaamheden

TROTS heeft een analyse uitgevoerd, waarbij de onderzoeksresultaten vertaalt zijn naar een organisatieadvies.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Een beschrijving van de huidige organisatiestructuur, de werkprocessen, de personele formatie (kwalitatief en kwantitatief) van de facilitaire organisatie;
  • Een beschrijving van de facilitaire ondersteuning en klantbediening die door de facilitaire organisatie geleverd zou moeten worden;
  • Inzicht van de verwachtingen/performances van het managementteam inzake de facilitaire organisatie;
  • Inzicht in de noodzakelijke organisatieveranderingen en interventies die doorgevoerd moeten worden om de gewenste dienstverlening te realiseren.

Toegevoegde waarde TROTS

De adviseur van TROTS heeft een heldere visie op facilitaire vraagstukken en zorgt voor een onafhankelijk advies en gegarandeerde resultaten.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl