Adviesrapport / Haalbaarheidsstudie Dignis-Lentis

Adviesrapport / Haalbaarheidsstudie Facility- en Hospitality services strategie

Opdracht

Opstellen van een adviesrapport / haalbaarheidsstudie Facility- en Hospitality services strategie voor Dignis Lentis.

Doel

Een operationeel en exploitatie model ontwikkelen voor de extramurale services dat minstens kostendekkend en maximaal variabel is.

Dignis biedt wonen, welzijn, zorg en behandeling vanuit circa 20 locaties in Groningen en Noord-Drenthe: verzorgd zelfstandig wonen, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, centra voor dagbehandeling en revalidatie. Zorg en behandeling wordt ook thuis geboden en Dignis organiseert activiteiten voor wijk- en dorpsbewoners. Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lentis biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Opdracht

 • Adviesrapport / haalbaarheidsstudie Facility- en Hospitality services strategie:
 • Onderzoek de ambitie en bijbehorende scope rondom extramurale services;
 • Verwoord de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken stakeholders;
 • Onderzoek de klantbehoefte m.b.t. services & wonen op financiële haalbaarheid;
 • Maak een analyse van de huidige facilitaire kostenopbouw (het facilitaire volume);
 • Maak de vertaling naar een PDC (Producten en Diensten Catalogus);
 • Breng een advies uit m.b.t. de strategische koers voor het facilitair bedrijf;
 • Vertaal de ambitie op het gebied van verzorgd wonen naar een concreet plan van aanpak;
 • Verwerk dit in een exploitatie-model voor de locaties.

Gerealiseerde doelen/resultaten

Een business case waarbij de extramurale Facility- en Hospitality services kostendekkend, flexibel en toekomstbestendig zijn gemaakt. Belangrijke elementen in de business case zijn: Outsourcen, efficiënter organiseren (multifunctionele medewerkers) en het aangaan van samenwerkingsverbanden waardoor synergie ontstaat.

De bestaande facilitaire dienstverlening (het facilitaire volume) is inzichtelijk gemaakt. De risico’s en de randvoorwaarden voor het bereiken van de beoogde doelstelling van het toekomstige operationele-en exploitatie model zijn helder verwoord.

 1. Het adviesrapport is binnen 4 maanden opgeleverd
 2. De directie heeft besloten om het geadviseerde operationele model verder uit te werken en te implementeren met ondersteuning van TROTS.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS beschikt over specifieke expertise op het gebied van Facility en Hospitality services in de Zorg sector. Door een groot netwerk in deze sector zijn wij in staat om de laatste ontwikkelingen in de markt te vertalen naar maatwerk oplossingen. Deze basis combineren we met ondernemerschap, visie en co-creatie met de opdrachtgever waardoor we in staat zijn om op korte termijn tot een afgebakende en concrete vraagstelling en bijbehorend resultaat te komen.

adviesrapport

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl