Analyse en optimalisatie budgetraming exploitatie PPS

PPS/DBFMO

Opdracht

Analyse en optimalisatie budgetraming exploitatie PPS

Doel

Budgetraming en Dienstverleningsniveau toetsen op marktconformiteit

Ten behoeve van een nieuw te ontwikkelen locatie heeft TROTS in samenwerking met OPPS een check uitgevoerd op de raming voor diensten en middelen voor een exploitatie van 30 jaar. De huidige raming enerzijds en de Outputspecificaties anderzijds zijn geanalyseerd op consistentie. Daarnaast zijn de ramingsgetallen getoetst op marktconformiteit, hanteerbaarheid, index, m2-prijzen, eenheidsprijzen ed..

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl