Integraal facilitair beheer Brede School de Bockesprong

TROTS verzorgt sinds 2010 het totale facilitaire beheer van deze locatie.

TROTS verzorgt sinds 2010 het totale facilitaire beheer van deze locatie. Dit houdt in, dat voor de diverse gebruikers en huurders dagelijks de ontvangst, beheer, onderhoud, schoonmaak, toezicht en ruimte-uitgifte worden verzorgd door een team van TROTS medewerkers. Dagelijks wordt de locatie bezocht door circa 1000 medewerkers, schoolkinderen, ouders, buurtbewoners en andere bezoekers.

Gevestigd in de Bockesprong zijn:

 • Basisschool de Nautilus;
 • Basisschool de Notenkraker;
 • Kinderopvang;
 • Buitenschoolse opvang;
 • Jongerenwerk, kinderwerk, sportbuurtwerk;
 • Welzijnsvoorzieningen;
 • Opvoedpunt;
 • GGD (jeugdgezondheidszorg);
 • Logopedistenpraktijk.
 • De accommodatie bestaat uit:
 • Leslokalen;
 • Sportzalen;
 • Vergader-/cursusruimtes;
 • Kantoren.

Werkzaamheden

 • Opzetten en uitvoeren van gebruiksplanning, de huismeester- en baliefunctie en sleutelbeheer;
 • Realiseren, beheren en onderhouden van de voorzieningen: zaal, inrichting, techniek, licht en geluid, bar, en zorg dragen voor het beheer van alle in het gebouw aanwezige installaties, technische apparatuur, materiaal en middelen;
 • Orde en veiligheid van de mensen, gebouwen en terreinen; beveiliging, toezicht en BHV, toezien op het naleven van huisregels en netjes houden van de ruimtes;
 • Aansturing, coördinatie en contractbeheer van derden (dienstverleners, leveranciers, onderhoudsbedrijf, et cetera);
 • Uitvoeren van (klein) onderhoud en reparaties;
 • Zaalreserveringen, klaarzetten van materialen en inventaris t.b.v. bijeenkomsten;
 • Overleg met gebruikers;
 • Plannen van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en catering, op dusdanige wijze dat de gebruikers maximaal worden ondersteund en minimaal worden gestoord;
 • Inzet, aansturing en roostering van de baliemedewerkers, beheerder en huismeesters;
 • Managementrapportages genereren;
 • Bewaking van de gemaakte afspraken tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruikers (onder andere aan de hand van SLA’s).

referentieprojecten

Case: Bodedienst en SD, Gemeente Zwolle
Zwolle

Bodedienst en SD, Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle is een professionele, betrouwbare en ambitieuze gemeente die meedenkt, transparant werkt en de kracht van andere partners gebruikt om haar doel te bereiken en daarmee midden in de samenleving staat. Zij streven naar succes van de stad en haar burgers en leggen daarbij de lat hoog. Gemeente Zwolle is op zoek naar erkenning en komen vanuit leerervaringen, innovatie en samenwerking tot vergroting van ons succes. Iedereen die met hen samenwerkt wordt daarin serieus genomen. Het bereiken van het gezamenlijk resultaat staat de gemeente daarbij voor ogen. Uitgangspunt hierbij vormt rolvastheid. Met respect voor een ieders rol en expertise draagt de gemeente bij aan het gemeenschappelijk doel: de kwaliteit en duurzaamheid van de Zwolse samenleving.

Bekijk dit project
Case: Nieuw Unicum
Zandvoort

Nieuw Unicum

Nieuw Unicum is een instelling die professionele ondersteuning biedt aan volwassenen met primair een lichamelijke beperking. De hoofdlocatie ligt in de Amsterdamse Waterleidingduinen in Zandvoort. Er wonen 185 mensen. Daarnaast heeft Nieuw Unicum 17 appartementen in Zandvoort-Noord, 19 appartementen in Zandvoort-Centrum,  18 appartementen in Haarlem (Meerwijk) en is er een kleinschalige woonvoorziening aan de Helmlaan in Haarlem, waarvan Nieuw Unicum vijf van de veertien appartementen tot haar beschikking heeft. Nieuw Unicum biedt ook ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen. Nieuw Unicum heeft als doel gesteld om zich in de komende jaren te ontwikkelen als toonaangevend expertisecentrum op het gebied van Multiple Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl