Integraal facilitair beheer Brede School de Bockesprong

TROTS verzorgt sinds 2010 het totale facilitaire beheer van deze locatie.

TROTS verzorgt sinds 2010 het totale facilitaire beheer van deze locatie. Dit houdt in, dat voor de diverse gebruikers en huurders dagelijks de ontvangst, beheer, onderhoud, schoonmaak, toezicht en ruimte-uitgifte worden verzorgd door een team van TROTS medewerkers. Dagelijks wordt de locatie bezocht door circa 1000 medewerkers, schoolkinderen, ouders, buurtbewoners en andere bezoekers.

Gevestigd in de Bockesprong zijn:

 • Basisschool de Nautilus;
 • Basisschool de Notenkraker;
 • Kinderopvang;
 • Buitenschoolse opvang;
 • Jongerenwerk, kinderwerk, sportbuurtwerk;
 • Welzijnsvoorzieningen;
 • Opvoedpunt;
 • GGD (jeugdgezondheidszorg);
 • Logopedistenpraktijk.
 • De accommodatie bestaat uit:
 • Leslokalen;
 • Sportzalen;
 • Vergader-/cursusruimtes;
 • Kantoren.

Werkzaamheden

 • Opzetten en uitvoeren van gebruiksplanning, de huismeester- en baliefunctie en sleutelbeheer;
 • Realiseren, beheren en onderhouden van de voorzieningen: zaal, inrichting, techniek, licht en geluid, bar, en zorg dragen voor het beheer van alle in het gebouw aanwezige installaties, technische apparatuur, materiaal en middelen;
 • Orde en veiligheid van de mensen, gebouwen en terreinen; beveiliging, toezicht en BHV, toezien op het naleven van huisregels en netjes houden van de ruimtes;
 • Aansturing, coördinatie en contractbeheer van derden (dienstverleners, leveranciers, onderhoudsbedrijf, et cetera);
 • Uitvoeren van (klein) onderhoud en reparaties;
 • Zaalreserveringen, klaarzetten van materialen en inventaris t.b.v. bijeenkomsten;
 • Overleg met gebruikers;
 • Plannen van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en catering, op dusdanige wijze dat de gebruikers maximaal worden ondersteund en minimaal worden gestoord;
 • Inzet, aansturing en roostering van de baliemedewerkers, beheerder en huismeesters;
 • Managementrapportages genereren;
 • Bewaking van de gemaakte afspraken tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruikers (onder andere aan de hand van SLA’s).

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl