Consequentiestudie aankoop pand Bestuur Regio Utrecht

De Bestuursregio Utrecht (BRU) wilde inzicht krijgen in de consequenties van mogelijke koop van het kantoorpand. De belangrijkste reden om de aankoop in overweging te nemen is het verkrijgen van meer bewegingsvrijheid en slagkracht bij het doorvoeren van de gebruikers/ bewonerswensen.

Uitgevoerde werkzaamheden

TROTS heeft een consequentiestudie uitgevoerd voor de BRU op de volgende onderdelen:

  • De aankoop van het pand aan de Maliebaan in relatie tot de lange termijn huisvestingsbehoefte van de BRU;
  • De consequenties voor de organisatie om in het beheer van het vastgoed te voorzien in kwalitatief en kwantitatief opzicht;
  • De aankoop van het pand vanuit integraal kostenperspectief.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl