Coördinatie verhuizing Jenaplanschool Cleophas Utrecht

De verhuizing van de Jenaplanschool Cleophas naar het nieuwbouwpand binnen de afgesproken termijn realiseren. De rol van verhuiscoördinator is ingevuld vanuit het traineeship van TROTS.

Opdracht

De verhuizing van de Jenaplanschool Cleophas naar het nieuwbouwpand binnen de afgesproken termijn realiseren.

Doel

De Young Professional van TROTS is verantwoordelijk voor de gehele coördinatie en aansturing van het verhuistraject,

De Jenaplanschool Cleophas, die op de grens staat tussen Utrecht Overvecht en Tuindorp, is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders samen een open speel- leeromgeving creëren. De school biedt een uitdagende leeromgeving door onderwijs aan te bieden waarin kinderen ontdekkend en creatief bezig zijn en spelend kunnen leren. Dit onderwijs bevordert de zelfstandigheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. De stamgroep, waarin kinderen van verschillende leerjaren bij elkaar zitten, bevordert het sociale aspect en het leren van en met elkaar. Het kind staat centraal. Het bieden van onderwijs op maat en een goede leerlingenzorg geeft kinderen optimale ontplooiingskansen.

Opdracht

De Young Professional van TROTS is verantwoordelijk voor de gehele coördinatie en aansturing van het verhuistraject waaronder de volgende werkzaamheden vallen:

  • Inventariseren van alle lopende contracten, ondersteunen in het omzetten van deze contracten en afsluiten van nieuwe contracten;
  • Selectie van leveranciers voor verhuistraject;
  • Opstellen verhuisplan met daaraan gekoppeld een detailplanning;
  • Opstellen verhuisinstructies voor interne medewerkers;
  • Eerste aanspreekpunt in voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en nazorgfase van de verhuizing;
  • Coördinatie van de verhuizing op de verhuisdag(en);
  • Coördinatie opleveren van de oude locatie.

Resultaat

Het doel van dit project is de verhuizing van de Jenaplanschool Cleophas binnen de gestelde termijn te realiseren, waarbij de nadruk ligt op het ontzorgen. Doordat TROTS alle werkzaamheden omtrent de verhuizing uitvoert, ondervinden zowel de docenten als de leerlingen weinig hinder van het gehele verhuistraject.

Toegevoegde waarde TROTS

De toegevoegde waarde van TROTS in dit project is het op een pragmatische wijze realiseren van de verhuizing waarbij de klant volledig wordt ontzorgd. Aangezien TROTS diverse draaiboeken beschikbaar heeft, kan er maatwerk geleverd worden.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl