Detachering facilitair medewerker t.b.v. realiseren centrale facilitaire inkoop organisatie

TROTS heeft de Brandweer Brabant Noord ondersteund door het leveren van een facilitair medewerker die geholpen heeft de centrale facilitaire inkoop organisatie vorm te geven.

Brandweer Brabant-Noord is sinds 1 januari 2011 onderdeel van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Concreet betekent dit dat 20 gemeentelijke korpsen én de regionale Brandweer Brabant-Noord zijn gefuseerd tot één brandweerkorps voor Noordoost Brabant. Onderdeel van dit proces was dat de 20 Gemeenten de verantwoordelijkheid van o.a. facilitaire zaken van 40 kazernes over hebben gedragen aan Brandweer Brabant-Noord.

Opdracht

Binnen Brandweer Brabant-Noord is Team Beheer & Huisvesting verantwoordelijk voor de facilitaire zaken en gebouwbeheer. Door het fusieproces kreeg de organisatie te maken met een decentrale inkoop van facilitaire zaken. Contracten van Gemeenten zijn in veel gevallen overgedragen aan Brandweer Brabant-Noord met als resultaat veel leveranciers, veel factuurstromen, veel verschillen in contracten, hoge kosten. Onze facility professional is door Brandweer Brabant-Noord ingehuurd om de facilitaire inkoop organisatie te centraliseren, met als doel efficiënter, effectiever en goedkoper te kunnen functioneren.

Werkzaamheden

  • Inkoopanalyse: inventariseren van kosten, inkoopprocessen, leveranciers en contracten;
  • Adviseren over kostenreductie;
  • Adviseren over leveranciersselectie;
  • Onderhandelen met leveranciers;
  • Opstarten contractbeheer.

Gerealiseerde doelen en resultaten

  • Door de centrale inkoop is een enorme inkoopbesparingen gerealiseerd op het gebied van facilitaire soft services;
  • Inkoopprocessen van de facilitaire soft services zijn geoptimaliseerd;
  • Productgroepen zijn gestandaardiseerd (uniformiteit voor alle locaties);
  • Reductie van het aantal contracten, leveranciers en de kosten;
  • Inzicht in contracten, leveranciers en kosten.

Toegevoegde waarde TROTS

Een integrale aanpak waarbij de facilitaire inkoopbehoefte van de interne klant, binnen de beschikbare budgetten, is vertaald naar gestandaardiseerde productgroepen.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl