Dienstverleningsconcept voor het nieuwe academiegebouw van de Radboud Universiteit

Een toekomstbestendig dienstverleningsconcept opstellen voor het nieuwe academiegebouw van de Radboud Universiteit, het huidige klooster Berchmanianum.

Opdracht

In 2013 heeft de RU het rijksmonument ‘Collegium Berchmanianum’ aangekocht. De ambitie van de RU is om van het Berchmanianum een hoogwaardig en representatief academie gebouw te maken voor bestuur, medewerkers, studenten en bezoekers.

Doel

TROTS heeft een dienstverleningsconcept uitgewerkt op functie- en ruimteniveau.

De Radboud Universiteit te Nijmegen is een brede, internationaal georiënteerde universiteit. Op 17 oktober 1923 ging ze van start als Katholieke Universiteit Nijmegen. De Radboud Universiteit telt zeven faculteiten en ruim honderd opleidingen (bachelor en master). In 2013 heeft de RU het rijksmonument ‘Collegium Berchmanianum’ aangekocht. De ambitie van de RU is om van het Berchmanianum een hoogwaardig en representatief academie gebouw te maken voor bestuur, medewerkers, studenten en bezoekers. De centrale hal in het Berchmanianum heeft een ruimtelijke spilfunctie binnen het totale ontwerp. Om deze op een toekomstbestendige manier in te richten is er de wens om een dienstverleningsconcept (entreemanagement) vorm te geven voor de centrale hal.

Opdracht

  • Inzicht verkrijgen in de huidige wijze van dienstverlening door middel van interviews met medewerkers, enquêtes onder gasten, observaties en documentanalyse. De huidige dienstverlening uitwerken aan de hand van guest journeys.
  • Inzicht verkrijgen in de toekomstige dienstverlening d.m.v. het opstellen van beloften aan de toekomstige gasten van het Berchmanianum.
  • Het zichtbaar maken van gaps tussen de huidige dienstverlening en de toekomstige dienstverlening.
  • Opstellen van een toekomstbestendig dienstverleningsconcept voor de centrale hal van het Berchmanianum.

Resultaat

Het resultaat betreft een dienstverleningsconcept uitgewerkt op functie- en ruimteniveau. Het dienstverleningsconcept is een functionele ontwerpdefinitie die als input dient voor de architect en het (voorlopig) ontwerp van het Berchmanianum. Belangrijke elementen in het concept zijn de verschillende guest journeys en een advies rondom de aandachtsgebieden voor de toekomst m.b.t. de implementatie van het concept.

Toegevoegde Waarde TROTS

TROTS beschikt over specifieke expertise op het gebied van dienstverleningsconcepten. Door een groot netwerk in deze sector zijn wij in staat om de laatste ontwikkelingen in de markt te vertalen naar maatwerk oplossingen. Deze basis combineren we met ondernemerschap, visie en co-creatie met de opdrachtgever waardoor we in staat zijn om op korte termijn tot een afgebakende en concrete vraagstelling en bijbehorend resultaat te komen.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl