Dienstverleningsconcept voor het nieuwe academiegebouw van de Radboud Universiteit

Een toekomstbestendig dienstverleningsconcept opstellen voor het nieuwe academiegebouw van de Radboud Universiteit, het huidige klooster Berchmanianum.

Opdracht

In 2013 heeft de RU het rijksmonument ‘Collegium Berchmanianum’ aangekocht. De ambitie van de RU is om van het Berchmanianum een hoogwaardig en representatief academie gebouw te maken voor bestuur, medewerkers, studenten en bezoekers.

Doel

TROTS heeft een dienstverleningsconcept uitgewerkt op functie- en ruimteniveau.

De Radboud Universiteit te Nijmegen is een brede, internationaal georiënteerde universiteit. Op 17 oktober 1923 ging ze van start als Katholieke Universiteit Nijmegen. De Radboud Universiteit telt zeven faculteiten en ruim honderd opleidingen (bachelor en master). In 2013 heeft de RU het rijksmonument ‘Collegium Berchmanianum’ aangekocht. De ambitie van de RU is om van het Berchmanianum een hoogwaardig en representatief academie gebouw te maken voor bestuur, medewerkers, studenten en bezoekers. De centrale hal in het Berchmanianum heeft een ruimtelijke spilfunctie binnen het totale ontwerp. Om deze op een toekomstbestendige manier in te richten is er de wens om een dienstverleningsconcept (entreemanagement) vorm te geven voor de centrale hal.

Opdracht

  • Inzicht verkrijgen in de huidige wijze van dienstverlening door middel van interviews met medewerkers, enquêtes onder gasten, observaties en documentanalyse. De huidige dienstverlening uitwerken aan de hand van guest journeys.
  • Inzicht verkrijgen in de toekomstige dienstverlening d.m.v. het opstellen van beloften aan de toekomstige gasten van het Berchmanianum.
  • Het zichtbaar maken van gaps tussen de huidige dienstverlening en de toekomstige dienstverlening.
  • Opstellen van een toekomstbestendig dienstverleningsconcept voor de centrale hal van het Berchmanianum.

Resultaat

Het resultaat betreft een dienstverleningsconcept uitgewerkt op functie- en ruimteniveau. Het dienstverleningsconcept is een functionele ontwerpdefinitie die als input dient voor de architect en het (voorlopig) ontwerp van het Berchmanianum. Belangrijke elementen in het concept zijn de verschillende guest journeys en een advies rondom de aandachtsgebieden voor de toekomst m.b.t. de implementatie van het concept.

Toegevoegde Waarde TROTS

TROTS beschikt over specifieke expertise op het gebied van dienstverleningsconcepten. Door een groot netwerk in deze sector zijn wij in staat om de laatste ontwikkelingen in de markt te vertalen naar maatwerk oplossingen. Deze basis combineren we met ondernemerschap, visie en co-creatie met de opdrachtgever waardoor we in staat zijn om op korte termijn tot een afgebakende en concrete vraagstelling en bijbehorend resultaat te komen.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl