Facilitair beheer Gezondheidscentrum Corlaer

De Stichting Gezondheidscentrum Corlaer heeft het pakket van faciliteiten uitbesteed aan TROTS.

Gezondheidscentrum Corlaer biedt onderdak aan circa 15 zorgverlenende organisaties zoals huisartsen, een apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werk, kruiswerk, poli’s van ziekenhuis het St. Jansdal uit Harderwijk en aan de gemeente Nijkerk voor het Centrum Jeugd en Gezin. Het bundelen van krachten van de diverse disciplines op één locatie moet gemak opleveren voor de cliënt en daarnaast het onderling contact tussen de hulpverleners bevorderen.

Opdracht

De Stichting Gezondheidscentrum Corlaer heeft het pakket van faciliteiten uitbesteed aan TROTS. Uitbesteding aan één partij heeft hier een drieledig doel:

 • Scheiding aanbrengen tussen het primaire en secundaire proces, zodat de zorgverleners zich volledig kunnen richten op hun primaire taken;
 • Een bepaalde mate van beheersbaarheid, continuïteit, eenheid en kwaliteit realiseren;
 • Synergievoordelen realiseren, zodat de gebruikers kostenvoordeel genieten bij inkoop van het facilitaire pakket.

Werkzaamheden

TROTS verzorgt voor Gezondheidscentrum Corlaer het facilitair beheer. Het beheer wordt uitgevoerd door een beheerder en aangestuurd door een facilitair coördinator. De coördinator verzorgt de tactische beheertaken, om ervoor te zorgen dat er op een verantwoorde en efficiënte wijze gewerkt wordt. De coördinator biedt tevens ondersteuning aan het bestuur van SGC en is verantwoordelijk voor een professionele begeleiding en aansturing van de beheerder, de gastvrouwen en de receptiemedewerkers.

De beheerder draagt zorg voor:

 • Beheer en onderhoud: vervangen van lampen, bijvullen van koffieautomaten, controle op naleving van de afgesloten onderhoudscontracten;
 • BHV en calamiteitenplan: de beheerder heeft de functie van BHV-er en is verantwoordelijk voor het bijhouden en implementeren van het ontruiming- en calamiteitenplan, in samenwerking met het Hoofd BHV;
 • Schoonmaak: aansturen en controleren van de schoonmaak;
 • Begeleiding gastvrouwen en receptiemedewerkers.
 • In het voortraject heeft TFM de volgende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor SGC:
 • Visieontwikkeling facilitaire organisatie en productportfolio;
 • Opzetten facilitaire productportfolio;
 • Opstellen Meerjaren Onderhoudsplan (MOP);
 • Opstellen Meerjaren Kostenraming Exploitatie;
 • Aanvragen vergunningen;
 • Inkoop;
 • Verhuiscoördinatie.

referentieprojecten

Case: Bodedienst, Gemeente De Bilt
de Bilt

Bodedienst, Gemeente De Bilt

De Bilt bestaat uit de zes dorpskernen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek en heeft ruim 42.000 inwoners. Het is een groene en uitgestrekte gemeente (ca. 6.713 hectare) gelegen in de Utrechtse Heuvelrug. In de gemeente is veel hoogwaardige kennis aanwezig, onder meer door de huisvesting van een aantal landelijk bekende organisaties zoals het KNMI, RIVM en de Grontmij.  Bij de gemeente De Bilt zijn zo’n 280 mensen in dienst. Zij werken op het gemeentehuis, in de buitendienst en bij diverse (sport)accommodaties. De organisatie kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We streven ernaar om zoveel mogelijk te handelen vanuit het perspectief van de burger.

Bekijk dit project
Case: Nieuw Unicum
Zandvoort

Nieuw Unicum

Nieuw Unicum is een instelling die professionele ondersteuning biedt aan volwassenen met primair een lichamelijke beperking. De hoofdlocatie ligt in de Amsterdamse Waterleidingduinen in Zandvoort. Er wonen 185 mensen. Daarnaast heeft Nieuw Unicum 17 appartementen in Zandvoort-Noord, 19 appartementen in Zandvoort-Centrum,  18 appartementen in Haarlem (Meerwijk) en is er een kleinschalige woonvoorziening aan de Helmlaan in Haarlem, waarvan Nieuw Unicum vijf van de veertien appartementen tot haar beschikking heeft. Nieuw Unicum biedt ook ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen. Nieuw Unicum heeft als doel gesteld om zich in de komende jaren te ontwikkelen als toonaangevend expertisecentrum op het gebied van Multiple Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl