Facilitair beheer Gezondheidscentrum Corlaer

De Stichting Gezondheidscentrum Corlaer heeft het pakket van faciliteiten uitbesteed aan TROTS.

Gezondheidscentrum Corlaer biedt onderdak aan circa 15 zorgverlenende organisaties zoals huisartsen, een apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werk, kruiswerk, poli’s van ziekenhuis het St. Jansdal uit Harderwijk en aan de gemeente Nijkerk voor het Centrum Jeugd en Gezin. Het bundelen van krachten van de diverse disciplines op één locatie moet gemak opleveren voor de cliënt en daarnaast het onderling contact tussen de hulpverleners bevorderen.

Opdracht

De Stichting Gezondheidscentrum Corlaer heeft het pakket van faciliteiten uitbesteed aan TROTS. Uitbesteding aan één partij heeft hier een drieledig doel:

 • Scheiding aanbrengen tussen het primaire en secundaire proces, zodat de zorgverleners zich volledig kunnen richten op hun primaire taken;
 • Een bepaalde mate van beheersbaarheid, continuïteit, eenheid en kwaliteit realiseren;
 • Synergievoordelen realiseren, zodat de gebruikers kostenvoordeel genieten bij inkoop van het facilitaire pakket.

Werkzaamheden

TROTS verzorgt voor Gezondheidscentrum Corlaer het facilitair beheer. Het beheer wordt uitgevoerd door een beheerder en aangestuurd door een facilitair coördinator. De coördinator verzorgt de tactische beheertaken, om ervoor te zorgen dat er op een verantwoorde en efficiënte wijze gewerkt wordt. De coördinator biedt tevens ondersteuning aan het bestuur van SGC en is verantwoordelijk voor een professionele begeleiding en aansturing van de beheerder, de gastvrouwen en de receptiemedewerkers.

De beheerder draagt zorg voor:

 • Beheer en onderhoud: vervangen van lampen, bijvullen van koffieautomaten, controle op naleving van de afgesloten onderhoudscontracten;
 • BHV en calamiteitenplan: de beheerder heeft de functie van BHV-er en is verantwoordelijk voor het bijhouden en implementeren van het ontruiming- en calamiteitenplan, in samenwerking met het Hoofd BHV;
 • Schoonmaak: aansturen en controleren van de schoonmaak;
 • Begeleiding gastvrouwen en receptiemedewerkers.
 • In het voortraject heeft TFM de volgende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor SGC:
 • Visieontwikkeling facilitaire organisatie en productportfolio;
 • Opzetten facilitaire productportfolio;
 • Opstellen Meerjaren Onderhoudsplan (MOP);
 • Opstellen Meerjaren Kostenraming Exploitatie;
 • Aanvragen vergunningen;
 • Inkoop;
 • Verhuiscoördinatie.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl