Nieuw Unicum

Op interim basis aansturen van Technische Zaken

Opdracht

Voor de afdeling Technische Zaken verzorgen we op interim basis de dagelijkse aansturing, met de focus op operationele voortzetting van technische werkzaamheden.

Doel

In een kort tijdsbestek een goede overname van werkzaamheden te realiseren

Nieuw Unicum is een instelling die professionele ondersteuning biedt aan volwassenen met primair een lichamelijke beperking. De hoofdlocatie ligt in de Amsterdamse Waterleidingduinen in Zandvoort. Er wonen 185 mensen. Daarnaast heeft Nieuw Unicum 17 appartementen in Zandvoort-Noord, 19 appartementen in Zandvoort-Centrum,  18 appartementen in Haarlem (Meerwijk) en is er een kleinschalige woonvoorziening aan de Helmlaan in Haarlem, waarvan Nieuw Unicum vijf van de veertien appartementen tot haar beschikking heeft. Nieuw Unicum biedt ook ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen. Nieuw Unicum heeft als doel gesteld om zich in de komende jaren te ontwikkelen als toonaangevend expertisecentrum op het gebied van Multiple Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Onze dienstverlening

Voor de afdeling Technische Zaken verzorgen we interim basis de dagelijkse aansturing. Het gaat hierbij om de operationele voortzetting van technische werkzaamheden. De uitvoering wordt intern verzorgd door 6 technisch medewerkers en met diverse partners. Daarbij voeren we de opdrachten uit om een instrument toe te passen waarbij we informatie en gegevens verzameld worden. Dit met als doel sneller en effectiever technische problemen op te lossen. Ook voeren we een Quickscan uit, waarna we advies uitbrengen voor de inrichting van Technische Zaken en hoe deze zich positioneert binnen de facilitaire organisatie. Dit alles met het doel om de afdeling op de juiste wijze in te richten met het oog op de toekomstige missie van Nieuw Unicum.

Nieuw Unicum

Foto: EGM Architecten

Behaalde doelstellingen

Wij hebben de operationele aansturing overgenomen van de voorman die 30 jaar voor Nieuw Unicum werkzaam is geweest. We hebben in een tijdsbestek van 2 maanden het stokje over kunnen nemen en een basis kunnen leggen voor het verzamelen en vastleggen voor het instrument. We combineren een drieledige opdracht, waarbij continuïteit, stabiliteit en ontwikkeling worden samengevoegd. Na het aanleveren van ons adviesrapport is Nieuw Unicum in staat de juiste keuze te maken voor de inrichting en positionering van de afdeling Technische Zaken.

Nieuw Unicum

Foto: EGM Architecten

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl