Advies en Bouwbegeleiding gemeentekantoor de Gooise Meren

Het pand aan de Brinklaan 35 te Bussum, dat dienst gaat doen als gemeentehuis voor de nieuwe gemeente Gooise Meren, dient verbouwd te worden om de organisatie te kunnen huisvesten en activiteit gerelateerd werken mogelijk te maken.

Opdracht

De overgang van traditioneel kantoorconcept naar activiteiten gerelateerd werken.

Doel

De verbouwing zal binnen planning en budget plaats moeten vinden. Door middel van een strakke projectsturing waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder gedefinieerd zijn, wordt gewerkt aan het resultaat.

Diensten

De Gemeente Gooise Meren is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeente Bussum, Naarden en Muiden. De gemeente heeft een omvang van ongeveer 60.000 inwoners. De fusie heeft geleid tot een missie en visie voor de organisatie waarbij burgerparticipatie en doe democratie leidende principes vormen. Dit vraagt de nodige aanpassingen van de organisatie zowel in de structuur als ook in de werkwijzen die gehanteerd worden.

In 2014 is al begonnen met de gedachtevorming rondom de huisvesting van de nieuwe gemeente die aan moet sluiten bij de visie en missie. Dit heeft geleid tot het opstellen van een businesscase waarbij de verschillende alternatieven koop, huur en verbouwing naast elkaar zijn gezet. Op basis van deze business case is geconstateerd dat renovatie van het pand in Bussum de meest voordelige oplossing is. Het pand biedt de mogelijkheid om na invoering van een vorm van activiteitgerelateerd werken de totale kantoororganisatie van de nieuwe gemeente te huisvesten. Ook ontstaat er ruimte om de ambities rondom burgerparticipatie en doe democratie vorm te geven.

Opdracht

  • Opstellen van een programma van eisen voor het ontwerp
  • Begeleiding selectie van de architect
  • Begeleiding ontwikkeling voorlopig ontwerp en definitief ontwerp
  • Opstellen aanbestedingsstukken aannemer
  • Interne en externe communicatie vormgeven
  • Bouwbegeleiding
  • Organisatie tijdelijke huisvesting
  • Programmasecretariaat verantwoordelijk voor planning en budgetbewaking

Toegevoegde Waarde TROTS

TROTS beschikt over specifieke expertise op het gebied van Huisvestingsvraagstukken. Deze kennis is vanaf het ontwikkelen van de businesscase tot en met de bouwbegeleiding ingezet. Ook heeft TROTS geadviseerd over de invoering van activiteit gerelateerd werken en de stappen die gezet moeten worden om dat in de organisatie te implementeren. TROTS heeft objectieve gegevens geleverd over de bezettingsgraad, de ontwikkeling van het kantoorconcept de vertaling van de visie en de missie in het ontwerp. TROTS heeft de programmaopzet die de verbouwing begeleid ontwikkeld en geïmplementeerd.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl