Adviesrapport Vincent van Gogh GGZ

Adviesrapport strategische koers Facility- en Hospitality organisatie (F&H)

Opdracht

Het opstellen van een adviesrapport over de strategische koers van de Facility- en Hospitality organisatie (F&H).

Doel

Een flexibele en toekomstbestendige Facility en Hospitality organisatie te realiseren die zodanig variabel ingericht is dat deze met de beddenreductie kan meebewegen. Daarnaast werd een algehele kostenreductie van 20% als doel gesteld.

Vincent van Gogh is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg voor de bewoners van Noord- en Midden-Limburg en een deel van Brabant. Voor diverse specialistische zorgproducten zijn zij landelijk actief. Vanuit de principes ‘de cliënt centraal’ en ‘de professional in the lead’ werken 1.500 medewerkers samen met de cliënt aan groei en herstel. VvG biedt klinische zorg en behandeling voor cliënten met complexe, vaak chronische, psychiatrische en verslavingsproblemen; een breed palet ambulante zorg, en samenwerking in verschillende (zorg)ketens.

Opdracht

Adviesrapport strategische koers Facility- en Hospitality organisatie (F&H):

  • Onderzoek het huidige producten en diensten aanbod van F&H;
  • Maak een analyse van de bijbehorende facilitaire kostenopbouw (het facilitaire volume);
  • Breng per product de gerealiseerde output in kaart;
  • Verwerk deze input in business cases per product;
  • Breng een advies uit m.b.t. de strategische koers voor F&H.

Gerealiseerde doelen/resultaten

Een helder advies waarbij de onderzoeksvragen zijn beantwoord en een strategie wordt voorgesteld die aansluit bij de organisatie visie van opdrachtgever. Belangrijke elementen in het advies zijn: Outsourcen, efficiënter organiseren (multifunctionele medewerkers) en het aangaan van samenwerkingsverbanden waardoor synergie ontstaat.

  1. Het adviesrapport is binnen de afgesproken termijn in samenhang met andere projecten afgerond;
  2. Het bestuur heeft besloten om het advies te implementeren.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS beschikt over specifieke expertise op het gebied van Facility en Hospitality services in de zorgsector. Door een groot netwerk in deze sector zijn wij in staat om de laatste ontwikkelingen in de markt te vertalen naar maatwerk oplossingen. Deze basis combineren we met ondernemerschap, visie en co-creatie met de opdrachtgever waardoor we in staat zijn om op korte termijn tot een afgebakende en concrete vraagstelling en bijbehorend resultaat te komen.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl