Bodedienst en Servicedesk Gemeente Zwolle

Operationele ondersteuning vanuit de afdeling Advies & Faciliteiten

Gemeente Zwolle is een professionele, betrouwbare en ambitieuze gemeente die meedenkt, transparant werkt en de kracht van andere partners gebruikt om haar doel te bereiken en daarmee midden in de samenleving staat. Zij streven naar succes van de stad en haar burgers en leggen daarbij de lat hoog. Gemeente Zwolle is op zoek naar erkenning en komen vanuit leerervaringen, innovatie en samenwerking tot vergroting van ons succes. Iedereen die met hen samenwerkt wordt daarin serieus genomen. Het bereiken van het gezamenlijk resultaat staat de gemeente daarbij voor ogen. Uitgangspunt hierbij vormt rolvastheid. Met respect voor een ieders rol en expertise draagt de gemeente bij aan het gemeenschappelijk doel: de kwaliteit en duurzaamheid van de Zwolse samenleving.

Onze dienstverlening

Bode- en handymandiensten

Als één van de partners verzorgen wij de bode- en handymandiensten, waar wij de functionarissen “housekeepers” noemen. Deze dienstverlening mogen wij uitvoeren op locatie Stadskantoor, Werkplein De Lure en de brandweerkazernes aan de Marsweg en de Middelweg. In deze dienstverlening bieden wij operationele ondersteuning vanuit de afdeling Advies&Faciliteiten voor alle in- en externe klanten. Wij bewegen ons door het huis van de gemeente als gezicht van de facilitaire organisatie, en ondervangen alle klachten, wensen, informatie en wensen in het huishouden van de Gemeente Zwolle. Daarbij ondersteunen we middels onze bodediensten bij huwelijken op interne en externe locaties. Dit doen we met een flexibele groep collega’s die op elke werklocatie voor de gemeente als housekeeper kan functioneren.

ICT-Servicedesk ondersteuning

Ter ondersteuning van de afdeling Services verzorgen we dienstverlening binnen de Servicedesk voor ICT. De Servicedesk van Gemeente Zwolle is het portaal van de afdeling Services. Hier worden alle klachten, wensen, informatie en storingen opgenomen en gecoördineerd. Onze rol ligt in het ondervangen van de toenemende ICT vraagstukken van de klant. Gemeente Zwolle is een ondernemende gemeente die in 2015 officieel van start gaat in een nieuwe werkomgeving. Dit verdient aanpassing in de gehele organisatie. Onze dienstverlening vanuit iNFacilities heeft naast ICT ondersteuning een rol in deze veranderende omgeving voor het servicedesk vanuit een algemeen facilitaire doelstelling van de Gemeente Zwolle. Zo worden ICT vraagstukken en algemeen facilitaire vraagstukken dichter bij elkaar gebracht en zorgen we voor kennisdeling met als doelstelling het effectiever afhandelen en coördineren van alle vraagstukken.

gemeente zwolle

Behaalde doelstellingen

Bode- en handymandiensten

Als housekeepers zetten we ons in voor continuïteit van de dienstverlening en het behoud en verbetering van de kwaliteit. Dit doen we door als partner van de gemeente Zwolle mee te bewegen met alle ontwikkelingen en veranderingen die we tegenkomen. Daarvoor bieden we een flexibel team van collega’s, die weten hoe ze hospitalitymanagement en Hostmanship weten te vertalen in de operationele dienstverlening. Wij hebben ons kunnen profileren tot een betrouwbare partner, waarbij we effciciëntieslagen hebben behaald. Zo hebben we na één jaar 5% meer dienstverlening kunnen bieden binnen de vastgestelde tijdskaders, en dit met dezelfde, al dan niet hogere kwaliteit van dienstverlening. Het nieuwe werken en onafhankelijk worden van de Veilgheidsregio zijn veranderingen met Impact Middels partnership adviseren we elkaar om tot de beste oplossing te komen in onze dienstverlening, waarbij voortzetting en kwaliteit gewaarborgd blijft.

ICT-Servicedesk ondersteuning

Dankzij een snelle start met effectieve kwaliteit en kwantiteit is de continuering van de dienstverlening gewaarborgd. Dit kon mede gerealiseerd worden, doordat er reeds een structurele samenwerking is tussen Gemeente Zwolle en TROTS voor de inzet van bode- en handymandiensten. Het opgebouwde partnership biedt TROTS de gelegenheid om de wens van Gemeente Zwolle perfect in te vullen. Dit heeft voor een kort en krachtig inwerktraject gezorgd, waardoor de dienstverlening aan de klant optimaal is gebleven. Door vanuit een integrale invalshoek de dienstverlening binnen de servicedesk te benaderen, realiseren we een sterke samenwerking binnen de servicedesk. De uitdaging in onze dienstverlening is om een soepel en effectief verloop te realiseren naar een nieuwe werkomgeving, waarin de Servicedesk niet alleen zelf mee gaat, maar ook een stimulerende en ondersteunende rol heeft voor haar klanten.

gemeente zwolle

Foto: Gemeente Zwolle

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl