Huisvestingsadvies Dunea

Huisvestingsadvies strategische koersbepaling Dunea

Opdracht

Het inzichtelijk maken van de huisvestingsbehoefte.

Doel

Strategische koersbepaling en een huisvestingsadvies met een het nieuwe kantoorconcept 'Het Nieuwe Werken' te implementeren..

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Wij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. We beheren deze prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning. Dat doen we al 140 jaar. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. We zijn altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur.

Algemene omschrijving opdracht

TROTS is in januari 2009 gestart met een huisvestingsanalyse bij Dunea. Gedurende deze analyse is inzichtelijk gemaakt wat de huisvestingsbehoefte is. TROTS heeft hierbij de organisatie in kaart gebracht en geanalyseerd en op grond daarvan een advies gegeven om de kantoor huisvesting te centraliseren. Hierbij is ook het advies gegeven om een nieuw activiteiten gerelateerd kantoorconcept te ontwikkelen en het Nieuwe Werken te implementeren.

TROTS heeft vervolgens in samenwerking met de interne projectorganisatie (Multi-disciplinair) van Dunea een nieuw hoofdkantoor geselecteerd en gecontracteerd. Het strategisch karakter van de opdracht betrof met name de analyse fase en het inrichten van de projectstructuur en het benoemen van de projectactoren.

De variabelen die voor de strategische koersbepaling van Dunea zijn onderzocht betreffen: de organisatiestructuur en de onderlinge relaties tussen de afdelingen, de intensiteit van de huisvestingsbehoefte op medewerkerniveau, op afdelingsniveau en op sectorniveau, de functionele huisvestingsbehoefte, de klantwaarde van de huisvesting, personeelsbeleving, cultuur & imago, krimp & groei van de organisatie, bereikbaarheid, kantoorconcept, de kostprijs van de huisvesting en de relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Omvang: 2 panden, 16.000 m2 BVO

Huisvestingsadvies/ Verhuismanagement/ Bouwbegeleiding/ Advisering werkplekconcept (activiteit gericht werken)

  • Begeleiding revitalisatie (casco, inbouwpakket en inrichting) kantoor Zoetermeer
  • Begeleiding revitalisatie (casco, inbouwpakket en inrichting) voorlichtingsruimte en kantoorruimte productielocatie;
  • Tijdelijke huisvesting
  • Verhuizing naar tijdelijke huisvesting en retour
  • Advisering en begeleiding invoering werkplekconcept activiteit gericht werken voor zowel het hoofdkantoor als de productielocatie Scheveningen
  • Visievorming en uitvoering kantoorhuisvesting productielocatie Scheveningen

Resultaten

Een volledig gerevitaliseerd kantoorgebouw aan het plein van de Verenigde Naties te Zoetermeer waarbij zowel het cascogebouw als het inbouwpakket en interieur grondig zijn vernieuwd. Van twee verouderde bijna aaneengesloten panden is één modern kantoor gemaakt, dat aan alle moderne eisen voldoet. De medewerkers van Dunea, die eerder verspreid over meerdere locaties in de Haagse regio werkzaam waren, werken nu samen in één pand. Met energielabel A, en een super geïsoleerde buitenschil. Dit heeft geleid tot een verlaging van de energienota met maar liefst 40% ten opzichte van de situatie voor renovatie. Tijdens het congres 'Green Buildings Holland' werd dit gerenoveerde kantoor de derde in de strijd om de 'Award Duurzame Architectuur 2014'.
Gedurende de revitalisatie van het kantoorgebouw is de kantoorpopulatie van Zoetermeer tijdelijk naar een alternatieve huisvesting overgaan. Na de revitalisatie is de kantoorpopulatie terug verhuisd naar het gerevitaliseerde pand en is het nieuwe kantoorconcept ingevoerd. Voor het werkstation in Scheveningen is een visieplan opgesteld voor de invulling van de kantoorhuisvesting. Onderdelen van de visievorming waren: welke kantoorgebouwen blijven in tact, welke kantoorgebouwen worden gesloopt of krijgen een andere bestemming en hoe kan het nieuwe kantoorconcept hier worden toegepast. Na visievorming is het plan uitgevoerd.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS beschikt over specifieke expertise op het gebied van huisvesting en werkplekconcepten. Deze basis combineren we met ondernemerschap, visie en co-creatie met de opdrachtgever waardoor we in staat zijn om op korte termijn tot een afgebakende en concrete vraagstelling en bijbehorend resultaat te komen.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl