Optimalisatie van het huisvestingsconcept voor het Waterschap Rijn en IJssel

TROTS heeft het Waterschap Rijn en IJssel geadviseerd om de huisvesting en faciliteiten beter aan te laten sluiten op de veranderende organisatie.

Waterschap Rijn en IJssel is bezig met een omslag in de organisatie: van een organisatie met een unit-structuur naar een netwerk organisatie. In de netwerkorganisatie werken medewerkers uit de units met elkaar samen in projecten en wordt ook meer ruimte geboden om met externe partners en belanghebbenden te werken. Tegelijk met de omslag naar de netwerkorganisatie groeit de organisatie in verband met extra taken en projecten.

Uitgevoerde werkzaamheden

TROTS heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de huisvesting en faciliteiten (beter) kunnen aansluiten bij de (veranderende) organisatie. Er is een bezettingsgraadonderzoek uitgevoerd om het werkelijke gebruik feitelijk vast te stellen. Mede met deze input zijn er sessies geweest met alle managers en het managementteam om de (veranderende) werkprocessen te analyseren en te vertalen naar ideeën en oplossingen voor huisvesting en faciliteiten.

Er is een plan opgeleverd met de volgende resultaten:

  • Visie op huisvesting;
  • Uitwerking op het huisvestingsconcept (kwantitatief en kwalitatief);
  • Implementatieplan.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl