Inkoopadviseur Veiligheidsregio Kennemerland

TROTS heeft een inkoopadviseur geleverd die de VRK begeleidt heeft bij EU aanbestedingen op het gebied van Levering en Diensten op Facilitair en HR gebied.

Op 1 januari 2008 werd Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) opgericht. De VRK zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de circa 500.000 inwoners van de regio Kennemerland en werkt voor tien gemeenten, te weten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Ook Schiphol en Tata Steel vallen onder het risicogebied van de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK omvat GGD Kennemerland en Brandweer Kennemerland. Daarnaast maken het Meld- en Informatie Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR), het Veiligheidsbureau Kennemerland en de ondersteunende afdelingen deel uit van de VRK. Tot slot neemt VRK vanaf 2012 deel aan de Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland. Dit als een gevolg van de invoering van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg.

Opdracht

De tactisch inkoopadviseur begeleidt zelfstandig (complexe) inkooptrajecten conform wet- en regelgeving. De inkoopadviseur is betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject, van voorbereiding via uitvoering tot afronding.

De inkoopadviseur richt zich met name op de volgende (Europese) aanbestedingen:

  • Schoonmaak;
  • Gebouwen onderhoud;
  • Koffieautomaten.
  • Kopieerpapier;
  • Energie;
  • Diverse andere inkoopvraagstukken.

Ook levert de inkoopadviseur een bijdrage aan de verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en draagt zorg voor het efficiënt, doelmatig en rechtmatig inkopen van leveringen en diensten ten behoeve van de VRK.

Resultaat

  • De aanbestedingsprocedures zijn binnen de vooraf vastgestelde termijn en in samenhang met andere projecten afgerond;
  • De opdrachten zijn gegund aan kwalitatief goede partijen die voldoen aan de richtlijnen vanuit het inkoopbeleid;
  • Overeenkomsten zijn geïmplementeerd en overgedragen aan contractbeheer.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS beschikt over specifieke expertise op het gebied van (Europees) Aanbesteden bij (semi) Overheidsorganisaties. TROTS heeft door inzet van een ervaren en gedreven consultant, die zowel materiedeskundig als inkoopdeskundig is, zowel kwantitatief als kwalitatief goede resultaten behaald. Ook heeft zij kennis en ervaring overgedragen aan de contractbeheerders van de VRK.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl