Inkoopondersteuning Brandweer Amsterdam-Amstelland

Begeleiden van diverse aanbestedingsprocedures.

Opdracht

Het destijds rechtmatig en doelmatig uitvoeren van diverse aanbestedingen voor leveringen en diensten, alsmede het inrichten van het contractbeheer.

Doel

Het destijds ondersteunen van de Brandweer Amsterdam-Amstelland bij diverse aanbestedingsprocedures op het gebied van facilitaire diensten en ICT.

Diensten

Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaande uit zo’n 1200 medewerkers, treedt effectief op bij branden en ongelukken, maar is ook voorbereid op het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties. Het Facilitaire bedrijf bestaat uit de afdelingen Verwerving, Beheer en Uitvoering en deze afdelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor aanschaf, nieuwbouw, renovatie, onderhoud, logistiek, implementatie en inrichting van alle gebouwen en het materieel van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Algemene omschrijving Opdracht

Het destijds rechtmatig en doelmatig uitvoeren van diverse aanbestedingen voor leveringen en diensten, alsmede het inrichten van het contractbeheer.

Uitgevoerde werkzaamheden

Destijds hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Uitvoeren offerte-procedure in het kader van de Europese aanbesteding voor schoonmaak, catering en kantoormeubilair;
  • Diverse contracten afgesloten of uitgebreid, waaronder: warme drankenautomaten, keuringen redgereedschap, garageapparatuur, brandstoffen (samen met de politie Amsterdam-Amstelland) en kopieerapparaten.
  • Ondersteunden en adviseerden de projectleiders Verwerving bij aanbestedingen tankautospuiten, brandweerkleding, sportkleding en ademlucht.
  • Uitvoeren Europese aanbesteding personeels- en salarissysteem;
  • Opstellen notitie met betrekking tot regionale inkoopsamenwerking.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • De aanbestedingsprocedures zijn binnen de vooraf vastgestelde termijn en in samenhang met andere projecten afgerond;
  • De opdrachten zijn gegund binnen de vooraf gestelde financiële kaders;
  • De opdrachten zijn gegund aan kwalitatief goede partijen die voldoen aan de richtlijnen vanuit het inkoopbeleid;
  • Contractbeheer geïmplementeerd.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft door inzet van een ervaren en gedreven consultant, die zowel materiedeskundig als inkoopdeskundig is, zowel kwantitatief als kwalitatief goede resultaten behaald. Ook heeft zij kennis en ervaring overgedragen aan de projectleiders Verwerving van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Brandweer Amsterdam-Amstelland

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl