Inkoopondersteuning Brandweer Amsterdam-Amstelland

Begeleiden van diverse aanbestedingsprocedures

Opdracht

Het destijds rechtmatig en doelmatig uitvoeren van diverse aanbestedingen voor leveringen en diensten, alsmede het inrichten van het contractbeheer.

Doel

Het destijds ondersteunen van de Brandweer Amsterdam-Amstelland bij diverse aanbestedingsprocedures op het gebied van facilitaire diensten en ICT.

Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaande uit zo’n 1200 medewerkers, treedt effectief op bij branden en ongelukken, maar is ook voorbereid op het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties. Het Facilitaire bedrijf bestaat uit de afdelingen Verwerving, Beheer en Uitvoering en deze afdelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor aanschaf, nieuwbouw, renovatie, onderhoud, logistiek, implementatie en inrichting van alle gebouwen en het materieel van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Algemene omschrijving Opdracht

Het destijds rechtmatig en doelmatig uitvoeren van diverse aanbestedingen voor leveringen en diensten, alsmede het inrichten van het contractbeheer.

Uitgevoerde werkzaamheden

Destijds hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Uitvoeren offerte-procedure in het kader van de Europese aanbesteding voor schoonmaak, catering en kantoormeubilair;
  • Diverse contracten afgesloten of uitgebreid, waaronder: warme drankenautomaten, keuringen redgereedschap, garageapparatuur, brandstoffen (samen met de politie Amsterdam-Amstelland) en kopieerapparaten.
  • Ondersteunden en adviseerden de projectleiders Verwerving bij aanbestedingen tankautospuiten, brandweerkleding, sportkleding en ademlucht.
  • Uitvoeren Europese aanbesteding personeels- en salarissysteem;
  • Opstellen notitie met betrekking tot regionale inkoopsamenwerking.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • De aanbestedingsprocedures zijn binnen de vooraf vastgestelde termijn en in samenhang met andere projecten afgerond;
  • De opdrachten zijn gegund binnen de vooraf gestelde financiële kaders;
  • De opdrachten zijn gegund aan kwalitatief goede partijen die voldoen aan de richtlijnen vanuit het inkoopbeleid;
  • Contractbeheer geïmplementeerd.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft door inzet van een ervaren en gedreven consultant, die zowel materiedeskundig als inkoopdeskundig is, zowel kwantitatief als kwalitatief goede resultaten behaald. Ook heeft zij kennis en ervaring overgedragen aan de projectleiders Verwerving van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Brandweer Amsterdam-Amstelland

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl