• Noord-Nederland
  • Zorg

Inkoopscan Visio Noord-Nederland

TROTS heeft een inkoopscan uitgevoerd om tot een regionale en landelijke inkoopvisie te komen.

Opdracht

Door middel van een kwantitatieve crediteurenanalyse is er een inkoopscan uitgevoerd. Vanuit deze analyse is een inkoopmodel geadviseerd.

Doel

Visio had behoefte aan een professionaliseringsslag op het gebied van inkoop.

Diensten

Visio Noord Nederland is een regio van de landelijke stichting Visio die zich inzet voor mensen met een visuele beperking. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Algemene opdracht

Er was behoefte aan een professionaliseringsslag ten aanzien van de inkoop. Deze is in eerste instantie regionaal ingezet, waarbij vervolgens een landelijke visie ontwikkeld is. TROTS heeft een inkoopscan uitgevoerd om de inkoopbehoefte vast te stellen en vervolgens een inkoopmodel te adviseren.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Allereerst is een kwantitatieve analyse (de crediteurenanalyse) uitgevoerd. Dit is een beschouwing van de huidige situatie ten aanzien van de leveranciers en ingekochte producten en diensten;
  • Met de verkregen gegevens is vervolgens een ABC- en Kraljic analyse uitgevoerd;
  • Daarna is een kwalitatieve analyse uitgevoerd. Dit is een beschouwing van de huidige situatie ten aanzien van de organisatorische inkoopprocessen, procedures, het beleid, rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren;
  • Parallel aan de inkoopscan heeft TROTS directe inkoopondersteuning geboden, waarbij ‘quick-wins’ gerealiseerd zijn.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • De consultant van TROTS heeft een advies uitgebracht voor een verandering van het inkoopmodel met een landelijke en regionale inkoopinvulling, waarbij de scope in eerste instantie bij de facilitaire producten en diensten ligt;
  • Visio heeft in samenwerking met TROTS invulling gegeven aan de implementatie van het advies.

Toegevoegde waarde TROTS

De consultant van TROTS is ervaren op het gebied van facilitaire inkoop en heeft door het toepassen van praktische tools, de ‘quick-wins’, sterke punten en verbeterpunten op een overzichtelijke manier in kaart gebracht. Door het veranderen van het inkoopmodel worden operatonele en tactische inkoopactiviteiten nog effectiever uitgevoerd.

Foto: vries.nu

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl