Interim adviseur facilitair & inkoop / afdelingshoofd

Interim professional in de rol van adviseur facilitair en inkoop en tevens projectleider

Opdracht

Door veranderde omstandigheden binnen de diensten was er behoefte aan een projectleider herhuisvesting en voor de rol van adviseur facilitair & inkoop.

Doel

In een diversiteit aan rollen/verantwoordelijkheden en in veranderende omstandigheden de diensten ontzorgen.

De gemeente Amsterdam is een grootstedelijke gemeente in de provincie Noord-Holland. De gemeente telt circa 800.00 inwoners en heeft een oppervlakte van ongeveer 219 km² (waarvan een kwart water). De gemeente Amsterdam is één van de grootste werkgevers in de regio, er werken ruim 16.000 mensen.

Onder de gemeente Amsterdam vallen een groot aantal diensten, bedrijven, projectbureaus en aan de gemeente verwante organisaties. Deze referentie beschrijft een detachering voor de volgende drie centrale diensten:

 1. Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO): De kernfunctie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) is te zorgen voor een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio.
 2. Dienst Economische Zaken (EZ): Economische Zaken stimuleert de economische bedrijvigheid in Amsterdam door versterking van de economische structuur en van een concurrerend vestigingsmilieu.
 3. Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA): Het Ontwikkelingsbedrijf realiseert gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling en geeft daarmee vorm aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam.

Algemene omschrijving opdracht

DRO vult de rol van adviseur facilitair en inkoop structureel in met interim professionals. Periodiek wordt er gewisseld van organisatie/persoon. Tijdens de periodiek wissel sluit EZ zich aan enerzijds voor het professionaliseren van de facilitaire dienstverlening en anderzijds voor het aanstaande herhuisvestingsproject. Door de inzet van één adviseur kan effectiever en efficiënter (samen) gewerkt worden. Na verloopt van tijd moet DRO geherhuisvest worden op een andere kantoorlocatie, aan de adviseur wordt gevraagd om hiervoor de rol van projectleider te vervullen. De nieuwe kantoorlocatie is een bedrijfsverzamelgebouw waarin meerdere onderdelen van de gemeente Amsterdam zijn gehuisvest. Meerdere facilitaire diensten binnen één pand is niet efficiënt en dus wordt de adviseur gevraagd een plan op te stellen voor de integratie van de facilitaire diensten van DRO/EZ en OGA. Na akkoord op het plan wordt de adviseur gevraagd de rol van afdelingshoofd voor deze afdeling op zich te nemen. Tegelijkertijd vinden de voorbereidingen plaats om de facilitaire dienstverlening binnen de gemeente te centraliseren. Na het besluit om de centralisatie uit te voeren is het afdelingshoofd verantwoordelijk voor de transitie naar deze dienstverlener.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • In de rol van adviseur functioneel aansturen van 2 medewerkers en in de rol van facilitair manager hiërarchisch leiding geven aan 9 medewerkers.
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van facilitaire dienstverlening, verhuizingen en verbouwingen in meerdere gebouwen, het signaleren van knelpunten en het opstellen van verbetervoorstellen
  • Inkoop en contractbeheer van facilitaire/ICT gerelateerde producten en diensten.
 • Projectleider herhuisvesting DRO en adviseur facilitair voor de herhuisvesting van EZ.
 • Begeleiden van DRO/OGA/EZ in de transitie/reorganisatie naar de centrale facilitair dienstverlener van de gemeente Amsterdam.

Gerealiseerde doelen/resultaten

 • Herhuisvesting van EZ en DRO
 • Professionalisering van de facilitaire dienstverlening
 • Eén facilitair dienstverlener voor de DRO, EZ en OGA
 • Transitie/reorganisatie naar de centrale facilitair dienstverlener

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft gedurende een lange periode in een diversiteit aan rollen/verantwoordelijkheden en in veranderende omstandigheden de diensten kunnen ontzorgen. Door een brede en objectieve blik is het gelukt om te professionaliseren en efficiënter/effectiever facilitaire producten en diensten te leveren.

Gemeente Amsterdam Facilitair

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl