Interim adviseur/regisseur huisvesting DUO

Ondersteunen van een nieuwe adviseur/regisseur huisvesting.

Opdracht

Het ondersteunen, gedurende de inwerkperiode, van een nieuwe adviseur/regisseur huisvesting.

Doel

Als expert een nieuwe adviseur/regisseur ondersteunen en verantwoordelijkheid tot zich nemen rondom alle voorkomende zaken op huisvestingsgebied.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en – regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.

Omschrijving opdracht

De adviseur/regisseur huisvesting van TROTS is verantwoordelijk geweest voor alle voorkomende zaken op huisvestingsgebied zoals:

  • de coördinatie en organisatie van de interne verhuizingen
  • de behandeling van ruimteverzoeken van de interne klant
  • de inzet en het onderhoud van het meubilair,
  • adviseren in herindelingen van ruimten en coördinatie op de uitvoering hiervan.
  • daarnaast heeft Trots., gedurende de inwerkperiode, een nieuwe adviseur/regisseur huisvesting ondersteund.

Gerealiseerde doelen

  • Daarnaast is er gewerkt aan efficiëntieverbeteringen door het beschrijven van een aantal veel voorkomende werkprocessen. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in draaiboeken en checklists en dienen als richtlijn voor de huidige en eventuele nieuwe medewerkers.
  • Tevens behoorde de standaardisatie van formulieren/instructies, het maken van formats en het up-to-date brengen van de inrichtingstekeningen in het programma Autocad tot de werkzaamheden.

Toegevoegde waarde TROTS

De adviseur/ regisseur huisvesting van TROTS heeft kennis van het huisvestingszaken en heeft bijgedragen de organisatie te professionaliseren door het realiseren van efficiënte en standaard werkprocessen.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl