Interim Facility Manager NFI

TROTS heeft een Teamleider Facilitair en Huisvesting aan het NFI geleverd om het team Facilitaire Zaken, bestaande uit 5 facilitair medewerkers, aan te sturen.

Opdracht

Het leveren van een Teamleider Facilitair en Huisvesting het NFI om het team Facilitaire Zaken, bestaande uit 5 facilitair medewerkers, aan te sturen.

Doel

Doelgericht, maar met gevoel voor realiteit, invulling geven aan de facilitaire behoefte van NFI.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en ressorteert onder het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. Het NFI verleent diensten aan opdrachtgevers van binnen én buiten de strafrechtsketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Ook kan een advocaat in een strafzaak de zaakofficier of de rechter-commissaris verzoeken om het NFI een onderzoek te laten uitvoeren. Het NFI levert daarnaast diensten aan andere personen of instanties, zoals het Joegoslavië Tribunaal, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, buitenlandse politie of justitie, of aan bijzondere opsporingsdiensten.

Algemene omschrijving opdracht

TROTS heeft een Teamleider Facilitair en Huisvesting het NFI geleverd om het team Facilitaire Zaken, bestaande uit 5 facilitair medewerkers, aan te sturen. Dit team was verantwoordelijk voor het halen en spoelen van glaswerk, goederen ontvangst, magazijnbeheer, verhelpen van storingen aan kopieermachines en het uitvoeren interne verhuizingen. De teamleider was naast de aansturing van het facilitaire team verantwoordelijk voor het budget van de afdeling. De teamleider was tevens verantwoordelijk voor het beantwoorden van huisvestingsvraagstukken met daarbij de uitvoering en coördinatie van de te realiseren plannen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Aansturen facilitair medewerkers;
  • Diverse interne herhuisvestingprojecten;
  • Afstemming leveranciers en interne klanten;
  • Overdracht aan nieuwe vaste teamleider.

Toegevoegde waarde TROTS

De TROTS teamleider is een ervaren medewerker die doelgericht, maar met gevoel voor realiteit invulling kan geven aan de facilitaire behoeften. Door de opgedane ervaring als interim manager beschikt de teamleider over een goed ontwikkeld aanpassingsvermogen en weet de persoon snel haar weg te in nieuwe organisaties waardoor de continuïteit van de afdeling gewaarborgd is.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl