Interim Manager Technische dienst Naturalis

Verbetering dienstverlening Technische Dienst

Opdracht

Het ondersteunen van de eerste medewerker van de Technische Dienst om de afdeling op gewenst niveau te houden.

Doel

Het opstellen van een projectstructuur en meerjarenonderhoudsplan (MJOP) om de dienst verlening te verbeteren en op niveau te behouden.

Naturalis (Nationaal natuurhistorisch museum) verzamelt, bewaart en bestudeert dieren, planten en stenen. De collectie telt inmiddels 37 miljoen objecten en is daarmee van wereldformaat.

Omschrijving opdracht

Doordat het hoofd van de technische dienst van Naturalis een functie elders heeft aanvaard, is er een grotere druk komen te liggen op de eerste medewerker en de technische dienst. Om de communicatie met klanten en de afdeling op gewenst niveau te houden en afdeling te ondersteunen en aan te sturen heeft TROTS gedurende 3 dagen per week een interim manager geleverd.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden grotendeels uit:

  • Zorgdragen voor de communicatie met de Rijksgebouwen dienst en de interne klanten;
  • Begeleiding van externe partijen (leveranciers);
  • Lopende projecten begeleiden en zorgdragen voor een goed project resultaat;
  • Ondersteuning bieden aan de eerste medewerker en de gehele technische dienst en aansturen van de technische dienst.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Een projectstructuur is opgezet;
  • Leveranciersmanagement is gerealiseerd;
  • Beter functioneren team;
  • Opzetten meerjarenonderhoudsplan;

Toegevoegde waarde TROTS.

De interim manager heeft continuïteit geleverd en levert een bijdrage aan een goed project resultaat. De kracht van TROTS is het coachen en begeleiden van medewerkers in een organisatie wat resulteert in een betere dienstverlening en versterking van het team.

Foto: Naturalis.nl

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl