Interim Projectleider Woondienstencentrum Lopes Dias voor Stichting Versa Welzijn

Vertegenwoordigen van het nieuwbouw traject

Opdracht

Het vertegenwoordigen van het nieuwbouw project voor een wijkcentrum met bibliotheek, diverse ontmoetings- en activiteitenruimten, een peuterspeelzaal en een jongerencentrum.

Doel

Met een pro-actieve en flexibele opstelling en expertise het gehele project inclusief verhuizing en tijdelijke huisvesting in goede banen leiden.

In Hilversum-Noord heeft woningcorporatie de Alliantie het voormalige centrum Vierkerkenhuis getransformeerd tot het nieuwe woondienstencentrum Lopes Dias. Een bruisende hart van de wijk met veel voorzieningen onder één dak! De renovatie betreft de verbouw van drie verdiepingen seniorenwoningen naar verpleegd wonen. De plint met bestaande woningen is omgebouwd naar verhuurbare units voor onder meer de apotheek en huisartsenpraktijk, fysiopraktijk, verloskunde, kapper, pedicure.

Algemene omschrijving opdracht

De Interim Projectleider Huisvesting van TROTS heeft Stichting Versa Welzijn sinds de ontwikkeling in 2010 vertegenwoordigd in het gehele traject van nieuwbouw. Dit betreft een wijkcentrum met bibliotheek, diverse ontmoetings- en activiteitenruimten, een peuterspeelzaal en een jongerencentrum. Het takenpakket van de Interim Projectleider Huisvesting is divers. Begonnen met het vertegenwoordigen van Versa Welzijn bij de planvorming en het ontwerp, tot en met de oplevering en de verhuizing vanuit diverse tijdelijke locaties medio juni 2013.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Diverse ontwerp- en uitvoeringsbesprekingen met woningcorporatie en ontwerpteam;
  • Diverse interne afstemming met regiomanager, locatiebeheerder, financiën en subsidies, facilitair medewerkers en welzijnswerkers;
  • Contractmanagement diverse facilitaire diensten zoals data, telefonie, beveiliging, schoonmaak;
  • Aanbesteding meubilair en inkoop diversen inrichting;
  • Opleveringen voormalige locaties Stichting Versa Welzijn;
  • Budget- en planningsbewaking.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Gebruiksvergunning en horecavergunning;
  • Businessplan horeca en verhuurbeleid;
  • Opstellen Handboek Beheer;
  • Afgestemde inrichting onderhuurder bibliotheek en getekend huurcontract.

Toegevoegde waarde TROTS

Kenmerkend voor dit traject is een pro-actieve en flexibele opstelling, met kennis van bouw en faciliteiten en altijd met oog voor de diverse welzijnsactiviteiten voor de wijk Noord in Hilversum.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl