Kinderopvangorganisatie Junis verhuizen en begeleiden naar HNW

Verhuismanagement en transitie naar HNW bij Junis Kinderopvang

Opdracht

Binnen drie maanden de organisatie verhuizen naar de nieuwe locatie waarbij een flexibel kantoorconcept ingevoerd moet worden en er minder werkplekken zullen ontstaan.

Doel

TROTS heeft Junis ondersteund om binnen de korte scope van drie maanden en binnen budget dit project tot een goede afronding weten te brengen.

Junis is een organisatie voor kinderopvang met een groot aantal locaties in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Junis levert opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in veel verschillende vormen en op een groot aantal locaties. Recent is de organisatie gefuseerd met een andere kinderopvangorganisatie, de Drie Balonnen die een ander verzorgingsgebied hebben. De bestaande huisvesting wordt volledig gerevitaliseerd en Junis moet het pand voor 1 april leeg opleveren. Er is al een andere locatie gekozen die past bij de uitstraling die Junis wil hebben. De kantoororganisatie bestaat uit ongeveer 50 medewerkers van verschillende afdelingen waarbij het Klant Contact Centrum een spilfunctie heeft richting de ouders/klanten.

Opdracht

 • Inventarisatie
 • Verplaatsen en nieuw inrichten van de telefooncentrale
 • Verplaatsen van de ICT-voorzieningen, aanbrengen ICT infrastructuur op de nieuwe locatie
 • Opstellen inrichtingsontwerp kantooromgeving
 • Opstellen en bewaken projectbudget en projectplanning
 • Onderhouden van contacten met de huidige en nieuwe verhuurder
 • Onderhouden van contacten en het maken van afspraken met de onderaannemers
 • Totale coördinatie van de onderaannemers
 • Vervanging meubilair
 • Zorgdragen voor de daadwerkelijk verhuizing
 • Opleveren oude locatie
 • Werkend opleveren nieuwe locatie

Resultaat

De verhuizing is ondanks de zeer korte voorbereidingstijd (drie maanden) binnen planning en binnen budget afgerond. Daarnaast zijn met de toekomstige leveranciers afspraken gemaakt over het serviceniveau op de nieuwe locatie. Er is nu sprake van een kantooromgeving waarin flexibel gewerkt kan worden. Alle voorzieningen die hiervoor nodig zijn, zijn beschikbaar gemaakt.

Toegevoegde waarde van TROTS

TROTS is in staat om op een pragmatische wijze een verhuizing in zeer korte tijd te realiseren. Hierbij wordt de klant volledig ontzorgd en wordt tegelijkertijd een stevig fundament voor de toekomstige facilitaire dienstverlening gelegd. Vanuit de facilitaire kennis kan TROTS snel schakelen met de eigen medewerkers van de organisatie en wordt op een pragmatische manier het project uitgevoerd. Omdat TROTS diverse draaiboeken beschikbaar heeft kan snel maatwerk geleverd worden.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl