Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed gemeente Roerdalen

Professionaliseren vastgoedbeheer

Opdracht

Het vastgoedbeheer professionaliseren en een vastgoednota op te stellen op basis waarvan de gemeenteraad een besluit kan nemen over aanpassen van de vastgoedportefeuille aan de vraag.

Doel

Het fungeren als kennispartner van de gemeente en hen daarin te voorzien van informatie en modellen om het beheer en de exploitatie inzichtelijk te maken.

Diensten

Gemeente Roerdalen is een gemeente in het Nederlands Limburg. De gemeente telt ruim 20.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 93,84 km², waarvan 0.47 km² water.

Algemene omschrijving opdracht

De gemeente Roerdalen beschikt over een zeer omvangrijke vastgoedportefeuille. De omvang van het vastgoed sluit niet goed aan bij de behoefte vanuit de dorpen. In de gemeente Roerdalen wordt het beheer van het maatschappelijk vastgoed alleen uitgevoerd op operationeel niveau. Het bestaat uit reactief onderhoud en beheer op basis van klachten. Op strategisch niveau vindt sturing op het vastgoed plaats vanuit de maatschappelijke inhoud. Er is geen vastgoedbeleid. Vastgoedinformatie is onvoldoende beschikbaar en verspreid over de organisatie. Er is onvoldoende zicht op de financiële en maatschappelijk performance van het gemeentelijk vastgoed. De gemeente Roerdalen wenst zowel het technisch als het niet-technisch beheer van het maatschappelijk vastgoed op operationeel en tactisch niveau te professionaliseren. TROTS is gevraagd het vastgoedbeheer te professionaliseren en een vastgoednota op te stellen op basis waarvan de gemeenteraad een besluit kan nemen over aanpassen van de vastgoedportefeuille aan de vraag.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het op orde brengen van de vastgoedportefeuille door het inzichtelijk maken van de stand van het onderhoud van het vastgoed middels NEN2767 conditiemetingen. Daarnaast worden het beheer en de exploitatie inzichtelijk gemaakt. Voor de besluitvorming wordt een vastgoednota opgesteld waarin het beleid wordt omschreven en geborgd. Na deze stappen zal het beleid in uitvoering moeten worden gebracht en het onderhoud op orde.

Te realiseren doelen

Na uitvoering van de werkzaamheden is per object een actueel meerjaren onderhoudsplan beschikbaar en is het beheer en de exploitatie inzichtelijk gemaakt. Voor het vastgoedbeheer is een eenduidig beleid vastgesteld en geborgd.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft als kennispartner gefungeerd door de gemeente te voorzien van informatie en modellen om het beheer en de exploitatie inzichtelijk te maken. Met de kennis over vastgoed heeft TROTS het vastgoedbeleid vorm gegeven.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl