Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed gemeente Roerdalen

Professionaliseren vastgoedbeheer

Opdracht

Het vastgoedbeheer professionaliseren en een vastgoednota op te stellen op basis waarvan de gemeenteraad een besluit kan nemen over aanpassen van de vastgoedportefeuille aan de vraag.

Doel

Het fungeren als kennispartner van de gemeente en hen daarin te voorzien van informatie en modellen om het beheer en de exploitatie inzichtelijk te maken.

Diensten

Gemeente Roerdalen is een gemeente in het Nederlands Limburg. De gemeente telt ruim 20.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 93,84 km², waarvan 0.47 km² water.

Algemene omschrijving opdracht

De gemeente Roerdalen beschikt over een zeer omvangrijke vastgoedportefeuille. De omvang van het vastgoed sluit niet goed aan bij de behoefte vanuit de dorpen. In de gemeente Roerdalen wordt het beheer van het maatschappelijk vastgoed alleen uitgevoerd op operationeel niveau. Het bestaat uit reactief onderhoud en beheer op basis van klachten. Op strategisch niveau vindt sturing op het vastgoed plaats vanuit de maatschappelijke inhoud. Er is geen vastgoedbeleid. Vastgoedinformatie is onvoldoende beschikbaar en verspreid over de organisatie. Er is onvoldoende zicht op de financiële en maatschappelijk performance van het gemeentelijk vastgoed. De gemeente Roerdalen wenst zowel het technisch als het niet-technisch beheer van het maatschappelijk vastgoed op operationeel en tactisch niveau te professionaliseren. TROTS is gevraagd het vastgoedbeheer te professionaliseren en een vastgoednota op te stellen op basis waarvan de gemeenteraad een besluit kan nemen over aanpassen van de vastgoedportefeuille aan de vraag.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het op orde brengen van de vastgoedportefeuille door het inzichtelijk maken van de stand van het onderhoud van het vastgoed middels NEN2767 conditiemetingen. Daarnaast worden het beheer en de exploitatie inzichtelijk gemaakt. Voor de besluitvorming wordt een vastgoednota opgesteld waarin het beleid wordt omschreven en geborgd. Na deze stappen zal het beleid in uitvoering moeten worden gebracht en het onderhoud op orde.

Te realiseren doelen

Na uitvoering van de werkzaamheden is per object een actueel meerjaren onderhoudsplan beschikbaar en is het beheer en de exploitatie inzichtelijk gemaakt. Voor het vastgoedbeheer is een eenduidig beleid vastgesteld en geborgd.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft als kennispartner gefungeerd door de gemeente te voorzien van informatie en modellen om het beheer en de exploitatie inzichtelijk te maken. Met de kennis over vastgoed heeft TROTS het vastgoedbeleid vorm gegeven.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl