Projectleider bouw- en verbouwbegeleiding toetslocaties DUO

Herindeling van de huidige locatie(s)

Opdracht

Het realiseren van zes poetslocaties en bouw- en verbouwbegeleiding bieden vanaf het zoeken van geschikte locaties tot en met de gebruiksklare oplevering van de locaties.

Doel

Als verlengstuk van de organisatie de bouw- en inrichtingsprocessen op een professionele manier begeleiden.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en – regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.

Algemene omschrijving opdracht

Projectleider voor het realiseren van toetslocaties in Amsterdam, Zwolle, Eindhoven, Breda, Utrecht en Nijmegen. De toetslocaties Zwolle, Breda en Nijmegen betrof een herindeling van de huidige locatie van DUO. TROTS heeft de bouw- en verbouwbegeleiding uitgevoerd. Deze bestond uit zoeken naar geschikte locaties en het onderhandelen over de huurovereenkomst, tot en met de gebruiksklare oplevering van de zes locaties. Hierbij is tevens de coördinatie uitgevoerd op de bouwkundige-, werktuigbouwkundige- en installatietechnische voorzieningen

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Zoeken naar een geschikte locatie
 • Contracteren/ onderhandelen Huurovereenkomsten;
 • Vaststellen ontwerp/ indeling;
 • Aanvragen van de benodigde vergunningen;
 • Aanbesteden bouwkundige-, werktuigbouwkundige- en installatietechnische voorzieningen en de benodigde facilitaire zaken zoals meubilair en ICT benodigdheden;
 • Begeleiden verbouwuitvoering;
 • Coördinatie verhuizing en inhuizing meubilair, ICT en overige facilitaire zaken;
 • Het inregelen van de beveiliging en veiligheid van het pand;
 • Testen & opleveren van locaties aan opdrachtgever.

Gerealiseerde doelen/resultaten

 • Het realiseren van toetslocaties door het gehele land die voldoen aan het Programma van Eisen.
 • Een voorspoedig verlopen verhuizing en inhuizing.
 • Zes opgeleverde locaties waarbij rekening is gehouden met ruimte tot groei.

Gerealiseerde doelen/resultaten

 • Het realiseren van toetslocaties door het gehele land die voldoen aan het Programma van Eisen.
 • Een voorspoedig verlopen verhuizing en inhuizing.
 • Zes opgeleverde locaties waarbij rekening is gehouden met ruimte tot groei.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft een jarenlange ervaring met het managen en begeleiden van bouw- en inrichtingsprocessen binnen diverse sectoren. TROTS opereert hierbij als verlengstuk van de organisatie. Hierbij is het mogelijk om in korte tijd de benodigde extra capaciteit op en af te schalen.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl