Projectleider bouw maalruimte NVWA Wageningen

De projectleider van TROTS heeft namens NVWA de bouw van een maalruimte begeleid.

Diensten

De projectleider van TROTS heeft namens NVWA de bouw van een maalruimte begeleid.

Opdracht

Het namens de NVWA begeleiden van de bouw van een maalruimte aan het bestaande laboratorium in Wageningen met als doel het conform de geldende regelgeving en binnen de vastgestelde planning realiseren van een laboratoriumruimte tbv maalwerkzaamheden. TROTS is betrokken bij het onderzoek naar de locatie van de te realiseren uitbreiding, heeft de diverse opties tegen elkaar afgezet en uiteindelijk voor de gekozen optie de functionaliteit bewaakt. TROTS is hier als afgevaardigde van de NVWA verantwoordelijk geweest voor de realisatie binnen budget en planning, waarbij het waarborgen van de kwaliteit en functionaliteit continu een aandachtspunt is geweest.

Werkzaamheden

  • Uitwerken conceptkeuze, op logistiek en procesniveau;
  • In samenspraak met gebruikers uitwerken van de inrichtingstekeningen;
  • Aanbesteden inrichting van het laboratorium;
  • Bijwonen bouwvergaderingen als afgevaardigde van de NVWA;
  • Toezien op naleving van afspraken mbt de bouw, de geleverde kwaliteit en de te beiden functionaliteit;
  • Adviseren mbt meer- minderwerken en wijzigingen tijdens de bouwfase.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Het ontwerp is gerealiseerd met alle benodigde functionaliteiten;
  • Het definitief ontwerp paste binnen budget;
  • De aanbesteding van de inrichting is op tijd en binnen budget gerealiseerd;
  • De bouw en oplevering van het ontwerp zijn conform planning, binnen budget en met de gewenste functionaliteit en kwaliteit gerealiseerd.

Toegevoegde Waarde TROTS

TROTS heeft hier continu het eindresultaat voor de gebruiker gewaarborgd. Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering heeft TROTS de functionaliteit, de kwaliteit, de kosten en de planning voor de NVWA continu bewaakt met als resultaat dat al deze facetten conform de wensen en verwachtingen zijn gerealiseerd.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl