Projectleider inrichting en verhuizing Menzis

Projectmanagement bij een interne verbouwing van ca. 1.000 m² kantoorruimte waarbij eveneens een transitie naar HNW concept werd gemaakt.

Menzis is een Nederlandse zorgverzekeraar, de op drie na grootste van heel Nederland. Het Menzisconcern heeft kantoren in Groningen, Enschede en Wageningen. In totaal huisvest de organisatie ongeveer 2.500 medewerkers.

Opdracht

Projectmanagement bij een interne verbouwing van ca. 1.000m2 kantoorruimte waarbij eveneens een transitie naar HNW concept werd gemaakt. De afstemming van gebruik en ontwerp bij transitie naar HNW met zowel het management als de gebruikers, waarbij aandacht gehouden moet worden met tegengestelde belangen zoals gebruikers beleving vs. organisatie ontwikkelingen. Het doel was het creëren van een open werkomgeving voor 140 werkplekken met oog voor de juiste akoestiek. In het ontwerp is eveneens aandacht uit gaan naar de technische installaties. Zo zijn er speciale maatregelen getroffen om zorg te dragen voor een optimale klimaatbeheersing in de open werkomgeving. Daarnaast is er, gezien het open kantoor concept, ook extra aandacht geschonken aan de akoestische kwaliteit. Zo zijn er onder andere speciale akoestische plafondplaten toegepast.

Werkzaamheden

  • Afstemming gebruik en ontwerp bij transitie naar HNW met zowel het management als de gebruikers, waarbij aandacht gehouden moet worden met tegengestelde belangen (gebruikers beleving vs. organisatie ontwikkelingen);
  • Afstemming ICT met betrekking tot IT en telecommunicatiewerkzaamheden;
  • Aansturen van de betrokken partijen en coördinatie van alle werkzaamheden;
  • Bouwmanagement en controle en bewaking op kwaliteit, planning en budget;
  • Opstellen van een projectdossier.

Gerealiseerde doelen en resultaten

  • Een open werkomgeving gecreëerd voor 140 werkplekken;
  • Een nieuw open kantoor concept gecreëerd met zowel betere akoestische als klimatologische kwaliteit;
  • Verhuizing zonder ‘productieverlies’.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft ervaring met vergelijkbare huisvestingsopdrachten en ook ervaring binnen de opdrachtgever. De waarde die door de consultant is toegevoegd is om met kennis van zaken en vanuit een externe positie een omgeving te creëren die past bij de organisatie.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl