Projectleiders bij FM Haaglanden

Ondersteuning van de afdeling Projectmanagement bij FM Haaglanden.

FM Haaglanden (FMH) is de professionele dienstverlener van werkplekken en faciliteiten voor rijksorganisaties in de regio Haaglanden. FMH is ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), onder het Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR). Bij FMH werken 500 medewerkers dagelijks aan een dienstverlenende en slagvaardige bedrijfsvoering voor ruim 30.000 collega’s. De afdeling Projectmanagement richt zich met name op de complexe huisvestingsprojecten. De afdeling is ingericht met een kleine vaste kern en huurt extra capaciteit in wanneer nodig (flexibele schil).

Opdracht

Het, veelal op locatie bij de klant, beantwoorden, oppakken en uitvoeren van diverse huisvestingsvraagstukken. Dit betreft voornamelijk projecten die bijdragen aan verbetering van de werkomgeving, kostenbesparing, optimalisatie van de huisvesting en gebruikersgemak.

Resultaat

De projectleiders voeren voor meerdere ministeries de projectleiding ten aanzien van een divers aantal projecten. Hieronder een aantal voorbeelden van projecten die door de TROTS projectleider zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn:

  • Ontmanteling voormalige locaties van diverse Ministeries
  • Projectleiding voor diverse bezettingsgraadonderzoeken, 500 tot 5000 werkplekken
  • Implementatie videoconferencing
  • Projectleiding m.b.t. verhuizingen variërend van 50 tot 500 werkplekken
  • Implementatie beveiligingssysteem
  • Aanbestedingstrajecten voor AV-middelen
  • Projectleiding bouwprojecten
  • Projectleiding voor herinrichting kantoorgang(en)

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS beschikt over specifieke expertise op het gebied van projectmanagement binnen de Rijksoverheid. De diverse partijen waarmee wordt samengewerkt, zijn ons bekend en we zijn in staat om hier op passende wijze mee om te gaan. Daarnaast zijn onze projectleiders zich bewust van de omgeving waarin zij acteren en projecten uitvoeren. Met een pragmatische instelling worden projecten binnen de kaders (tijd, kwaliteit, en budget) uitgevoerd en (be)geleid. De flexibele houding van de projectleiders zorgt dat zij in staat zijn, de werkwijze van de organisatie snel eigen te maken. De ervaringen uit eerdere projecten en de markt nemen zij hierin mee.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl