Projectleiding invoering servicedesk facilitair/ FMIS implementatie

Het opzetten van facilitaire dienstverlening.

Opdracht

Het doel van deze opdracht is het opzetten van facilitaire dienstverlening volgens vooraf gedefinieerde kaders.

Doel

Het ombuigen van oude individuele communicatielijnen naar een nieuwe structuur waarbij alle communicatie rondom facilitaire dienstverlening en logistiek samenkomt op één punt.

Veiligheidsregio Zeeland is opgericht in 2006 vanuit een bestuurlijke integratie tussen de Regionale Brandweer Zeeland en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Vanaf 1 januari 2013 zijn tevens de lokale brandweerkorpsen in de provincie Zeeland aan de veiligheidsregio toegevoegd.

Algemene omschrijving opdracht

De opdracht van de projectgroep is als volgt:

Het doel van deze opdracht is het opzetten van facilitaire dienstverlening volgens vooraf gedefinieerde kaders. Waarbij de medewerkers en de vrijwilligers van de veiligheidsregio zo ondersteund dienen te worden dat ze niets merken van de overgang van de huidige situatie naar een nieuwe situatie. De belangrijkste wijziging zit facilitair gezien in het ombuigen van oude individuele communicatielijnen naar een nieuwe structuur waarbij alle communicatie rondom facilitaire dienstverlening en logistiek samenkomt op één punt.

Veiligheids Regio Zeeland

Uitgevoerde werkzaamheden (max. belangrijkste 5)

  • Inventariseren, beschrijven en communiceren van procedures en werkprocessen;
  • Inrichten en implementeren van meldingenregistratie, reserveringssysteem en bestelsysteem.
  • Opleiden van interne medewerkers
  • Technisch en functioneel applicatie beheer
  • Adviseren over communicatie, managementinformatie en rapportages

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Self-Service portal voor medewerkers en vrijwilligers Veiligheidsregio Zeeland
  • Standaard werkprocessen voor meldingen, reserveringen en bestellingen (materieel techniek en logistiek)
  • Werkinstructies voor verschillende behandelaars en aanvragers
  • Management informatie is beschikbaar gemaakt
Veiligheids Regio Zeeland

Toegevoegde waarde TROTS

Integrale projectaanpak waarbij samen met de medewerkers van de VRZ het systeem steeds verder is doorontwikkeld. Dit systeem wordt momenteel door ca. 1200 vrijwilligers en ca. 230 beroepsmedewerkers naar tevredenheid gebruikt.

Veiligheids Regio Zeeland

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl