Projectleiding Huisvesting Rabobank Noordenveld

De projectleider van TROTS heeft gezorgd voor een upgrade van twee kantoren van Rabobank Noordenveld West Groningen.

Diensten

Binnen Rabobank Noordenveld West Groningen is een programmaplan Huisvesting opgezet. Als gevolg van een veranderende klantvraag is vanuit dit programmaplan een integraal distributieplan geformuleerd waarmee de klantbediening en de hierbij benodigde huisvesting werden bepaald. Een doelstelling was de druk op de bezetting van werkplekken te verlagen.

Werkzaamheden

  • TROTS heeft als projectleider de integrale kostenraming opgesteld;
  • TROTS heeft de projectleiding verzorgd van het upgraden van de kantoren Leek en Roden;
  • Het uitvoering van een bezetting- en benuttingsgraadmeting;
  • De implementatie van diverse veiligheidsrichtlijnen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving vanuit Rabobank Nederland binnen de diverse locaties van de Bank;
  • Verzorgen van de projectleiding voor de implementatie en de borging hiervan.

Gerealiseerde doelen en resultaten

  • Upgrade van de kantoren Leek en Roden;
  • Herziend kantoorconcept waarvoor de resultaten uit het bezetting- en benuttingsgraadmeting als input dienen.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS fungeerde als totaalpartner in ontzorgen van huisvestingsvraagstukken. Met de resultaten van het bezetting- en benuttingsgraadmeting is een nieuw kantoorconcept geadviseerd en gerealiseerd.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl