Projectmanagement Fontys Hogeschool

Coördinatie van diverse herhuisvestingprojecten

Opdracht

Het coördineren van diverse herhuisvestingprojecten, voor diverse opleidingsinstituten.

Doel

Het snel kunnen schakelen en overzicht behouden over de diverse herhuisvestingprojecten om deze in een kort tijdsbestek (vakantieperiode) uit te voeren.

Fontys is een hoger onderwijs instelling met 4.000 medewerkers en 40.000studenten. Het onderwijsaanbod van Fontys richt zich op bijna alle sectoren. Er zijn 29 instituten en die verzorgen ruim 100 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast biedt ze 24 mastervarianten en 11 Associate degrees aan. Ook heeft ze een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen die vooral in Zuid-Nederland gegeven worden. Naast onderwijs legt Fontys zich met 34 lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

Algemene omschrijving opdracht

TROTS heeft de coördinatie van diverse herhuisvestingprojecten, voor de diverse opleidingsinstituten, uitgevoerd. De projecten varieerden van verbouwingen, verhuizingen en combinaties hiervan (dus een verbouwing gevold door een verhuizing). Trots. was verantwoordelijk voor de begeleiding en/ of uitvoering van diverse processen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Beoordelen van de verschillende alternatieven voor de nieuwe huisvesting;
  • Bepalen van de mogelijkheden en de consequenties voor onder andere opleidingen en organisatieonderdelen, gebouwen, techniek, kosten, etcetera;
  • Opstellen vlekken- en inrichtingsplannen op basis van wensen en eisen van opleidingsinstituut;
  • Initiëren en begeleiden van verbouw / aanpassingen van gebouwen en installaties;
  • Realiseren van de verhuizing naar de nieuwe en of tijdelijke locaties;
Fontys Hogeschool

Gerealiseerde doelen/resultaten

Binnen de onderwijssector dienen projecten meestal binnen een korte tijdsbestek (vakantieperiode) uitgevoerd te worden. TROTS heeft door te sturen op een strakke maar realistische planning dit gerealiseerd. Duidelijke en heldere afspraken met de verschillende betrokken partijen (leveranciers, gebruikers, facilitaire dienst e.d.) zijn hierbij erg belangrijk geweest.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft veel ervaring met het begeleiden van verbouwingsprojecten onder hoge tijdsdruk waardoor de TROTS projectleiders heel snel kunnen schakelen en overzicht hebben en behouden. Dit zorgt ervoor dat zij in staat zijn tot het succesvol doorlopen van dergelijke bouwprojecten.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl