Projectmanagement herhuisvesting instituten Fontys

Voor Fontys Hogescholen voert TROTS gedurende diverse jaren de coördinatie van diverse herhuisvestingprojecten uit.

Voor Fontys Hogescholen voert TROTS gedurende diverse jaren de coördinatie van diverse herhuisvestingprojecten uit. Het betreft hier diverse opleidingsinstituten naar zowel bestaande huisvesting van Fontys als nieuw te verwerven huisvestingslocaties.

Werkzaamheden

TROTS is verantwoordelijk voor de begeleiding en/of uitvoering van de volgende processen:

  • Opstellen Plan van Aanpak;
  • Opstellen Plan van Eisen op basis van wensen en eisen van de gebruikers;
  • Beoordelen van de verschillende alternatieven voor de nieuwe huisvesting;
  • Bepalen van de mogelijkheden en de consequenties voor onder andere opleidingen en organisatieonderdelen, gebouwen, techniek, kosten, etcetera;
  • Adviseren in een oplossing;
  • Maken van vlekken- en inrichtingsplannen;
  • Initiëren en begeleiden van verbouw / aanpassingen van gebouwen en installaties;
  • Realiseren van de verhuizing naar de nieuwe locaties;
  • Opleveren van oude panden;
  • Nazorg.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl