Projectmanagement Huisvesting DUO

Huisvestings- en inrichtingsprojecten van 100 tot 10.000 m² binnen de bestaande huisvesting in Groningen.

Huisvestings- en inrichtingsprojecten van 100 tot 10.000 m² binnen de bestaande huisvesting in Groningen.

Werkzaamheden

Voor DUO heeft TROTS diverse (her)huisvestingprojecten uitgevoerd, zoals:

 • Huisvestings- en inrichtingsprojecten van 100 tot 10.000 m2 binnen de bestaande huisvesting in Groningen;
 • Realiseren nieuwe vlekkenplannen;
 • Maken van indikkingsvoorstellen;
 • Optimaliseren gebruik huisvesting naar een betere bezetting;
 • Coördinatie van verhuizingen;
 • Inrichten van zeven toetslocaties in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven, Utrecht, Breda en Zwolle;
 • Bouwmanagement zeven toetslocaties.

Hierbij zijn onder andere de volgende werkzaamheden/taken verricht:

 • Afstemming met gebruikers;
 • Sturende rol naar interne en externe partijen (makelaar, architect, aannemers);
 • Voorbereiden besluitvorming;
 • Totale kostenraming en budgetbewaking m.b.t. investerings- en exploitatiekosten van de trajecten;
 • Verzorgen vergunningaanvragen;
 • Realiseren van noodvoorzieningen (incl. de daarvoor noodzakelijke vergunningen).

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl