Projectmanagement Huisvesting DUO

Huisvestings- en inrichtingsprojecten van 100 tot 10.000 m² binnen de bestaande huisvesting in Groningen.

Huisvestings- en inrichtingsprojecten van 100 tot 10.000 m² binnen de bestaande huisvesting in Groningen.

Werkzaamheden

Voor DUO heeft TROTS diverse (her)huisvestingprojecten uitgevoerd, zoals:

 • Huisvestings- en inrichtingsprojecten van 100 tot 10.000 m2 binnen de bestaande huisvesting in Groningen;
 • Realiseren nieuwe vlekkenplannen;
 • Maken van indikkingsvoorstellen;
 • Optimaliseren gebruik huisvesting naar een betere bezetting;
 • Coördinatie van verhuizingen;
 • Inrichten van zeven toetslocaties in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven, Utrecht, Breda en Zwolle;
 • Bouwmanagement zeven toetslocaties.

Hierbij zijn onder andere de volgende werkzaamheden/taken verricht:

 • Afstemming met gebruikers;
 • Sturende rol naar interne en externe partijen (makelaar, architect, aannemers);
 • Voorbereiden besluitvorming;
 • Totale kostenraming en budgetbewaking m.b.t. investerings- en exploitatiekosten van de trajecten;
 • Verzorgen vergunningaanvragen;
 • Realiseren van noodvoorzieningen (incl. de daarvoor noodzakelijke vergunningen).

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl