Projectmanagers Masterplannen (huisvesting & FM)

Rijkswaterstaat behoort tot één van de vier concerndienstverleners (CDV’s) verantwoordelijk voor het faciliteren van de rijkskantoren. Vanuit deze rol is Rijkswaterstaat in de rol als (facilitaire) dienstverlener betrokken bij transitie van gebouwen en gebruikers naar doelmatige exploitatie van rijkskantoren.

Opdracht

De projectmanager als ‘partner in Business’ draagt bij aan complexe ontwikkelings- en veranderprocessen binnen Masterplanprojecten. Doel is om binnen de kaders van Masterplanprojecten te komen tot enerzijds afspraken over de facilitaire dienstverlening en anderzijds het vertegenwoordigen van het belang van de klanten in deze projecten. Daarnaast bouwt de projectmanager aan de CDV-organisatie door actieve bijdrage te leveren in de lopende ontwikkelingen.

Doel

TROTS draagt met verschillende projectmanagers bij aan zowel de Masterplannen als de ontwikkeling van de CDV organisatie.

Rijkswaterstaat behoort tot één van de vier concerndienstverleners (CDV’s) verantwoordelijk voor het faciliteren van de rijkskantoren. Vanuit deze rol is Rijkswaterstaat in de rol als (facilitaire) dienstverlener betrokken bij transitie van gebouwen en gebruikers naar doelmatige exploitatie van rijkskantoren.

Opdracht

De projectmanager als ‘partner in Business’ draagt bij aan complexe ontwikkelings- en veranderprocessen binnen Masterplanprojecten. Doel is om binnen de kaders van Masterplanprojecten te komen tot enerzijds afspraken over de facilitaire dienstverlening en anderzijds het vertegenwoordigen van het belang van de klanten in deze projecten. Daarnaast bouwt de projectmanager aan de CDV-organisatie door actieve bijdrage te leveren in de lopende ontwikkelingen.

Werkzaamheden

De Masterplannen zijn primair bedoeld om de huisvesting van het Rijk te optimaliseren, waarbij de huisvestingsvraag van departementen en Rijksdiensten wordt gematcht met de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. De projectmanagers nemen namens Rijkwaterstaat deel aan diverse landelijk verspreide transformatietrajecten. De trajecten omvatten gemiddeld tussen de 200 en 600 werkplekken en hebben een omvang variërend tussen de € 6 – 50 mln euro. De werkzaamheden van de projectmanagers zijn als volgt;

 • Bijdrage aan visie- en strategievorming en procesoptimalisatie Rijkswaterstaat Concerndienstverlening;
 • Vertaalslag van facilitaire ontwikkelingen (Rijksbreed) naar organisatie en huisvesting;
 • Advies en inhoudelijke bijdrage in complexe ontwikkel- en veranderprocessen;
 • Vanuit rol als senior adviseur ontwikkelen van de teams samen met de programmamanager CDV en andere projectmanagers;
 • Verantwoordelijk voor het vormen en leiden van het projectteam van de CDV;
 • Verantwoordelijk voor het aanleveren van een integraal Programma van Eisen namens gebruikers en CDV, o.b.v. kaders Rijkskantoor, RPDC, FWR en NKBR; integraal projectteam het ontwerp op functionaliteit en gebruikswaarde;
 • Daarin sturing op de diverse projectteams namens CDV RWS CD voor de GOTIK elementen met alle daarbij behorende Rijkskaders (Rijkskantoor, FWR, NKBR, RPDC, LFMO etc). Dit gebeurt in de integrale projectteams in nauwe afstemming met het RVB, IDV en IPM/GO. Tevens contact met diverse projectmanagers, adviseurs, adviesverantwoordelijken, etc. van het RVB, waarbij uiteraard het Rijkshuisvestingsstelsel als basis dient in de demarcatie tussen de verschillende spelers;
 • Centrale rol in afstemming en besluitvorming met meerdere partijen zoals toekomstige gebruikers/ klanten, Rijksvastgoedbedrijf, ICT dienstverlener en de interne organisatie;
 • Inhoudelijke bijdrage aan besluitvorming door verzamelen, analyseren en rapporteren van feitelijkheden met betrekking tot werkomgeving, gebruikers en facilitaire diensten.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van ramingen en het aanvragen en bewaken van het facilitaire budget;
 • Werkt het concerndienstverleningsconcept uit binnen de afgesproken kaders en RPDC;
 • Signaleert of er door de clustering consequenties ontstaan voor de huidige facilitaire organisaties van de inhuizende gebruiksorganisaties;
 • Voorbereiden van de inrichting om een succesvolle facilitaire exploitatie mogelijk te maken;
 • Zorg dragen voor de verhuizing van de nieuwe gebruikers en monitoring van de uitvoering;
 • Informeren van opdrachtgever over de voortgang op het gebied van facilitaire voorzieningen (o.b.v. GROTIK);
 • Verantwoordelijk voor de gerichte overdracht van de projectresultaten naar de beheerorganisatie die de facilitaire dienstverlening gaat verzorgen voor gebruikers.

Resultaten

 • Professioneel projectmanagement binnen kaders en naar tevredenheid stakeholders uitgevoerd;
 • Verdere professionalisering van de interne organisatie door enerzijds bijdrage aan visie, strategievorming en anderzijds door concrete procesoptimalisatie en opzetten en aansturen van resultaatgerichte projectteams (incl. toepassing SCRUM);
 • Realisatie van diverse vervolgstappen binnen verschillende fasen van de Masterplannen waaronder het realiseren van PVE’s, aanbestedingsdocumenten en besluitvormingsstukken;
 • Inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van de CDV organisatie.

Toegevoegde waarde TROTS

De medewerkers van TROTS zijn in staat gebleken om in korte tijd kennis te nemen van de projecten, de organisatie en het speelveld van betrokkenen en de opgave vanuit het Rijk hiernaar te handelen.

Hierdoor is continuïteit en kwaliteit gewaarborgd waarbij de medewerkers van TROTS als gezicht vanuit Rijkswaterstaat ConcernDienstverlener de belangen van de opdrachtgever optimaal weten na te streven.

Daarnaast dragen de medewerkers inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van de organisatie vanuit hun expertise en weten dit te vertalen in concrete oplossingen (tools / formats).

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl