Quickscan facilitaire ondersteuning Versa Welzijn

Ondersteunen bij het optimaliseren van de facilitaire organisatie

Opdracht

Ondersteunen en adviseren van Versa Welzijn in het optimaliseren van de beheersbaarheid en stuurbaarheid van de facilitaire organisatie.

Doel

Een advies leveren over gewenste en noodzakelijke interventies in de facilitaire organisatie.

Na een fusie tussen twee welzijnsorganisaties zijn er twee facilitaire afdelingen samengevoegd. Een senior Facilitair Manager/ Projectleider van TROTS ondersteunde Versa in het optimaliseren van de beheersbaarheid en stuurbaarheid van de facilitaire organisatie. TROTS heeft een organisatie-analyse uitgevoerd en leverde een heroriëntatie op de huidige structuur, werkprocessen en personele formatie. TROTS leverde een advies over gewenste en noodzakelijke interventies in de facilitaire organisatie.

Het doel van de analyse

  • Vaststellen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan facilitaire ondersteuning van de locaties waaraan de facilitaire organisatie van Versa haar dienstverlening levert, versus de werkelijk geleverde facilitaire ondersteuning;
  • Inzichtelijk maken van de verwachtingen/prestaties van het managementteam inzake de facilitaire organisatie;
  • Beschrijven van de huidige organisatiestructuur, de personele formatie (kwantitatief) van de facilitaire organisatie;
  • Inzichtelijk maken van vraagstukken en synergetische effecten van de (facilitaire) fusieorganisatie;
  • De samenhang, consistentie en discrepanties tussen de hiervoor genoemde onderdelen inzichtelijk maken.
Versa Welzijn

Het advies

  • Een beschrijving van de facilitaire ondersteuning die door de facilitaire organisatie geleverd zou moeten worden;
  • Een beschrijving van een facilitaire organisatie, waarbij wordt ingegaan op de organisatiestructuur, de werkprocessen, de personele formatie (kwantitatief) van de facilitaire organisatie;
  • De noodzakelijke organisatieveranderingen en interventies die doorgevoerd moeten worden om dit te realiseren.
Versa Welzijn

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl