Quickscan facilitaire ondersteuning Versa Welzijn

Ondersteunen bij het optimaliseren van de facilitaire organisatie

Opdracht

Ondersteunen en adviseren van Versa Welzijn in het optimaliseren van de beheersbaarheid en stuurbaarheid van de facilitaire organisatie.

Doel

Een advies leveren over gewenste en noodzakelijke interventies in de facilitaire organisatie.

Na een fusie tussen twee welzijnsorganisaties zijn er twee facilitaire afdelingen samengevoegd. Een senior Facilitair Manager/ Projectleider van TROTS ondersteunde Versa in het optimaliseren van de beheersbaarheid en stuurbaarheid van de facilitaire organisatie. TROTS heeft een organisatie-analyse uitgevoerd en leverde een heroriëntatie op de huidige structuur, werkprocessen en personele formatie. TROTS leverde een advies over gewenste en noodzakelijke interventies in de facilitaire organisatie.

Het doel van de analyse

  • Vaststellen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan facilitaire ondersteuning van de locaties waaraan de facilitaire organisatie van Versa haar dienstverlening levert, versus de werkelijk geleverde facilitaire ondersteuning;
  • Inzichtelijk maken van de verwachtingen/prestaties van het managementteam inzake de facilitaire organisatie;
  • Beschrijven van de huidige organisatiestructuur, de personele formatie (kwantitatief) van de facilitaire organisatie;
  • Inzichtelijk maken van vraagstukken en synergetische effecten van de (facilitaire) fusieorganisatie;
  • De samenhang, consistentie en discrepanties tussen de hiervoor genoemde onderdelen inzichtelijk maken.
Versa Welzijn

Het advies

  • Een beschrijving van de facilitaire ondersteuning die door de facilitaire organisatie geleverd zou moeten worden;
  • Een beschrijving van een facilitaire organisatie, waarbij wordt ingegaan op de organisatiestructuur, de werkprocessen, de personele formatie (kwantitatief) van de facilitaire organisatie;
  • De noodzakelijke organisatieveranderingen en interventies die doorgevoerd moeten worden om dit te realiseren.
Versa Welzijn

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl