Realisatie/bouwbegeleiding herhuisvesting ArboNed (voorheen 365)

Bij de realisatie van diverse trajecten heeft TROTS de totale projectmanagement rol ingevuld om te komen tot een goed eindresultaat.

Diensten

Uit de nieuwe huisvestingskoers van ArboNed (destijds 365) zijn diverse herhuisvestingstrajecten voortgevloeid. Bij de realisatie van deze trajecten heeft TROTS de totale projectmanagementrol ingevuld om te komen tot een goed eindresultaat. Dit betreft onder andere het coördineren/begeleiden van verbouwingen, inrichting en verhuizingen. Ieder project is opgestart met een kick-off met de opdrachtgever waarbij de randvoorwaarden mbt het project zijn vastgesteld. Denk hierbij aan: budget, tijdsplanning, middelen, communicatie, ondersteunende disciplines in het project zoals ICT, facilitair, marketing, communicatie en P&O. Daarnaast is er intensief samengewerkt met de eindgebruiker/interne klant van ArboNed. TROTS heeft ieder project opgeleverd met een formeel opleveringsmoment. Omvang: circa 20 panden, 500-5.000 m2 bvo

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl