Realisatie WIJ-locaties Gemeente Groningen

Het realiseren van adequate huisvesting voor de te vormen WIJ-teams in de 11 wijken van de stad Groningen.

Opdracht

Het realiseren van adequate huisvesting voor de te vormen WIJ-teams in de 11 wijken van de stad Groningen. Dit alles passend binnen het financiële kader en afgestemd op de planning van de start van de WIJ-teams. De rol van projectleider is ingevuld vanuit het traineeship van TROTS.

Doel

De Young Professional van TROTS was aanspreekpunt voor de facilitaire dienstverlening en was verantwoordelijk voor de projectleiding.

Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de zorg is veranderd. Veel taken zijn vanuit het Rijk en de Provincie naar gemeentelijk niveau verschoven. Om in te spelen op deze ontwikkeling heeft de gemeente Groningen ervoor gekozen om bepaalde zorg per wijk te centraliseren. Deze gecentraliseerde locaties gaan verder door het leven als WIJ-locaties. Een WIJ locatie biedt onderdak aan onder andere consultatiebureaus, sociaal-juridische dienstverlening en het centrum voor Jeugd en Gezin. Per locatie zijn ongeveer 60 medewerkers actief en is er 900 vierkante meter ruimte nodig voor onder andere een huiskamer, artsenkamers, kantoorruimte en een entree/ontvangstruimte.

Opdracht

De Young Professional van TROTS was aanspreekpunt voor de facilitaire dienstverlening en was verantwoordelijk voor de projectleiding waaronder de volgende werkzaamheden vallen:

  • Opstellen programma’s van eisen per WIJ locatie;
  • Inventariseren beschikbaar vastgoed en waar nodig uitvoeren vastgoedanalyses;
  • Voorbereiding en afstemming met stakeholders;
  • Opstellen vlekkenplannen per WIJ locatie;
  • Realisatie adequate huisvesting, ICT infrastructuur en bijbehorende beheeraspecten per WIJ locatie;
  • Projectleiding totale project;
  • Projectleiding verbouwingen.
  • Bijdrage leveren aan het integrale belang van de gemeente Groningen rondom accommodatiebeleid, bijbehorende subsidies en de huisvesting van de WIJ teams;
  • Aanspreekpunt voor de facilitaire dienstverlening uitgevoerd door beherende partijen binnen de 11 locaties;
  • Contractmanagement voor facilitaire zaken door beherende partijen.

Resultaat

Het doel van dit project is zorg dragen voor het projectmanagement voor de 11 te realiseren WIJ-locaties. Dit betreft zowel de algemene projectleiding als ook de facilitaire processen binnen de WIJ-locaties. Daarnaast is er bij een merendeel van de locaties ook sprake van bouwprojectmanagement.

De projectleider vormt de schakel tussen de opdrachtgever, de stuurgroep en de 11 deelprojecten. Deze deelprojecten, welke de verschillende locaties betreffen, worden vanaf de initiatiefase tot aan de daadwerkelijk ingebruikname aangestuurd en zo conform een gefaseerde planning opgeleverd. Met als resultaat 11 WIJ locaties waar in totaal ruim 600 medewerkers op een prettige manier samenwerken.

Toegevoegde waarde TROTS

De toegevoegde waarde van TROTS in dit project is het inzetten van meerdere expertisegebieden welke nodig waren voor de realisatie van de 11 WIJ-locaties. Vastgoed-, huisvestings-, en facilitair advies zijn onderdelen welke allen in diverse stadia en verschillende niveaus zijn ingezet. Dit allen onder overkoepeld projectmanagement waarbij op basis van GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) is gestuurd en verantwoording is afgelegd naar de opdrachtgever.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl