Optimalisatie receptiedienstverlening / hospitality HAN

Onderzoek naar meest optimale receptiedienstverlening

Opdracht

Onderzoeken van de meest optimale receptiedienstverlening en een adviesrapport opstellen met daarin de aanbevelingen over hoe de receptie- en telefoondiensten beter, (kosten)efficiënter, meer uniform en marktconform en passender kunnen worden ingericht.

Doel

Het aanleveren van concrete aanbevelingen om de receptiedienstverlening van HAN te verbeteren.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) investeert in onderwijs en onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs en onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Algemene omschrijving opdracht

Onderzoek naar de meest optimale receptiedienstverlening. Tijdens het onderzoek kwam het service-level, de type werkzaamheden, en een studie naar decentrale of centrale dienstverlening aan bod. In een adviesrapport werden aanbevelingen gedaan over hoe de receptie- en telefoondiensten beter, (kosten)efficiënter, meer uniform en marktconform en passender kunnen worden ingericht.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

foto: han.nl

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Inventarisatie van de bestaande inrichting, werkzaamheden, knelpunten, type bezoekers etc.;
  • Quickscan receptie;
  • Coördineren van telefonisch bereikbaarheidsonderzoek (o.a. door mysterie calls en mysterie guests);
  • Standaardiseren van de werkzaamheden;
  • Inventariseren marktontwikkelingen op het gebied van hospitality en receptiedienstverlening.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Een adviesrapport met aanbevelingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau voor een optimale dienstverlening.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS kon met een objectieve beoordeling het onderzoek uitvoeren. Door de kennis van de markt toe te passen werden waardevolle aanbevelingen in een adviesrapportage verwerkt.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

bron: 2018 BeyonBorderz.com

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl