Detachering senior Facilitair Adviseur/Projectleider RIBW (nu Promens Care)

Adviesopdracht op het gebied van inkoop en het professionaliseren van de facilitaire dienst.

Opdracht

Adviesopdracht bij RIBW-Drenthe voor het professionaliseren van de facilitaire dienst en het in kaart brengen van de inkoopprocessen.

Doel

Een professionaliseringsslag voor de facilitaire dienst was een speerpunt.

De RIBW’s (nu Pomens Care) zijn er voor mensen met psychische of psychosociale problemen, die gebaat zijn bij professionele begeleiding en goede woonvoorzieningen. Deze ondersteuning kan kort- of langdurend zijn. Ook mensen met een strafrechtelijke titel kunnen bij de RIBW’s terecht. De 23 RIBW’s in het land bieden aan meer dan 24.000 mensen zorg- en dienstverlening op maat.

Algemene opdracht

TROTS heeft een senior facilitair adviseur/ projectleider geleverd. Hij is voor de RIBW-Drenthe gestart met een inkoopanalyse met als doel een advies te geven over het professionaliseren van de inkoopprocessen en een professionalisering van de facilitaire dienst. Voor de fusie tussen Stichting de Leite en de RIBW-Drenthe heeft TROTS in samenspraak met beide stichtingen alle facilitaire zaken verzorgd, waardoor beide stichtingen gezamenlijk tot een plan zijn gekomen om de facilitaire organisaties samen te voegen. Vervolgens heeft TROTS de taken overgedragen aan de nieuwe medewerkers.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • De wijze van inkoop van de organisatie is in kaart gebracht (inkoopscan);
  • Er is advies uitgebracht voor een meer gestructureerd inkoopproces;
  • Telefoniezaken zijn in kaart gebracht en hierover is advies uitgebracht;
  • Verder professionaliseren van de facilitaire dienst.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Ontwikkelen van een Facilitair Handboek;
  • Opzetten van een centrale servicedesk.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft door inzet van een ervaren en gedreven consultant, die zowel materiedeskundig als inkoopdeskundig is, zowel kwantitatief als kwalitatief goede resultaten behaald. Ook heeft zij kennis en ervaring overgedragen aan de nieuwe medewerkers.

Bianca Verhoef Fotografie

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl