Ondersteunen van het servicedesk- en beleidsteam bij de Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een organisatie die de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing is.

Opdracht

Ondersteuning bieden bij het team Facilitaire Zaken tijdens de verandering van een decentraal naar een centraal georganiseerde facilitaire dienst. De kwaliteit van de dienstverlening op de servicedesk verbeteren, processen optimaliseren en waarborgen. Dit alles met het doel de facilitaire servicedesk beter te positioneren binnen de VRU, aangezien het aantal meldingen toeneemt en de werkorder processen veranderen.

Doel

TROTS is bij de VRU verantwoordelijk voor ondersteuning op de servicedesk en ondersteuning van de beleidsmedewerkers.

Het motto van de VRU is ‘Uw veiligheid, ons werk’. De organisatie bestaat uit vier directies (brandweerrepressie, crisisbeheersing & GHOR, risicobeheersing en bedrijfsvoering), een stafafdeling en 67 brandweerposten in de regio. TROTS heeft vaker projecten bij de Veiligheidsregio’s in Nederland gedaan. Voor de Veiligheidsregio Zeeland is o.a. een facilitaire strategische visie opgesteld en de projectleiding van een FMIS implementatie gedaan. Voor de Veiligheidsregio Noord-Brabant heeft TROTS de facilitaire inkooporganisatie gecentraliseerd.

Opdracht

TROTS is bij de VRU verantwoordelijk voor 16 uur ondersteuning op de servicedesk en 16 uur ondersteuning van de beleidsmedewerkers en daarnaast de volgende werkzaamheden:

  • Behandelen van facilitaire meldingen, bestellingen, reserveringen en klachten;
  • Procesbeschrijvingen maken, optimaliseren en bundelen in het kwaliteitshandboek;
  • Meldingsprocessen opstellen zodat alle stakeholders hun verantwoordelijkheden kennen;
  • Opstellen van formats om het behandelen van een melding, bestelling of reservering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen;
  • Coördineren van facilitaire werkzaamheden;
  • In kaart brengen van noodzakelijke informatie met betrekking tot de kazernes voor een snelle en goede uitvoering van de dienstverlening;
  • Inventariseren van de lopende contracten;
  • Contacten onderhouden en fungeren als aanspreekpunt voor gemeenten, leveranciers en de buitendienst;
  • Invulling geven aan het tijdelijke registratiesysteem ITSM en de werkwijze uitwerken;
  • Inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers opstellen en toepassen bij het inwerken.

Resultaat

Het doel van deze opdracht is een bijdrage leveren aan het organiseren en professionaliseren van de facilitaire servicedesk. Het resultaat is een verhoogde professionaliteit en betere structuur van de dienstverlening op de facilitaire servicedesk. De combinatie van ondersteuning op zowel operationeel niveau als op tactisch niveau, zorgt voor een beter inzicht en resultaat.

Toegevoegde waarde TROTS

De Young Professioneel is een echte duizendpoot die op tactisch niveau kan ondersteunen en meedenken. Deze flexibele houding past goed in de fase waar de VRU zich momenteel in bevindt.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl