Verhuiscoördinatie bij vernieuwde huisvesting Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl heeft met een herhuisvestingsproject de huisvesting van 470 medewerkers geoptimaliseerd.

Opdracht

TROTS heeft Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl ontzorgd op het gebied van verhuismanagement door het inzetten van een verhuisspecialist.

Doel

TROTS heeft de verhuizing van de medewerkers begeleid van vier locaties naar een nieuwbouwlocatie in het stadscentrum van Eindhoven. TROTS was verantwoordelijk voor de gehele coördinatie en aansturing van een intensief verhuistraject. Het traject was zowel gericht op aansturing op de nieuwbouwlocatie als de oplevering van de vier oude locaties. Daarnaast heeft TROTS de rol als Projectmedewerker vervuld tijdens de bouw- en inrichtingsfase van de nieuwbouwlocatie.

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl is een woningcorporatie dat opereert vanuit een klantgerichte benadering. Woonbedrijf zet zich in voor ruim 70.000 klanten en zorgt voor goede en betaalbare huurwoningen in- en rondom Eindhoven.

Opdracht

Het uitvoeren van werkzaamheden in de rol als verhuiscoördinator alsmede het vervullen van de rol als Projectmedewerker tijdens de bouw- en inrichtingsfase. Onderstaande werkzaamheden behoorden tot het takenpakket:

 • Selectie van leveranciers voor verhuistraject
 • Contractbeheer en procesbewaking
 • Inventarisatie meubilair voor herinzet nieuwbouwlocatie
 • Detailplanning opstellen voor realisatie nieuwbouwlocatie
 • Aanvraag offertes met betrekking tot inrichting nieuwbouwlocatie
 • Advisering leveranciers ten behoeve van verkregen offertes
 • Opstellen verhuisplan met daaraan gekoppeld een detailplanning
 • Opstellen verhuisinstructie voor interne collega’s
 • Informatieverstrekking en interne communicatie door middel van presentaties
 • Eerste aanspreekpunt in voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en nazorgfase van verhuizing
 • Bewaking van verhuisplanning in relatie tot algehele planning
 • Rapporteren voortgang van verhuisbeweging aan MT
 • Coördinatie / aansturing tijdens oplevering oude locaties
 • Proactief handelen bij ad-hoc vraagstukken

Resultaat

TROTS heeft een grote bijdrage geleverd in de begeleiding naar de nieuwe locatie in de rol van verhuiscoördinator. Dit heeft uiteindelijk geleid dat het project op 4 januari 2016 is opgeleverd binnen de gestelde kaders. TROTS heeft daarnaast met haar inhoudelijke kennis bijgedragen aan een goed verlopen verhuistraject en realisatie van de nieuwbouwlocatie.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft ervaringen met projecten met een soortgelijk omvangrijk traject. De toegevoegde waarde van de consultant van TROTS is deskundigheid en ervaring op het gebied van verhuizingen, Het Nieuwe Werken, informeren en voorbereiden van de organisatie, projectmatig werken en samenwerking met diverse disciplines binnen de organisatie.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl