Studentenhuisvesting WUR

Integraal beheer internationale studentenhuisvesting Wageningen University.

Opdracht

Het verzorgen van het integrale beheer van de wooneenheden voor de Wageningen University.

Doel

Het uitvoeren van dienstverlening en het beheren van internationale studentenhuisvesting in een professionele setting.

Voor haar buitenlandse studenten heeft Wageningen University in 2009 circa 250 woonheden gerealiseerd, verdeeld over drie wooncomplexen. TROTS verzorgt de integrale dienstverlening van het Beheer van deze wooncomplexen.

Integrale dienstverlening

Dit omvat de volgende dienstverlening:

 • Administratieve afhandeling van de kamerbemiddeling;
 • Beheer van de wooncomplexen;
 • Facilitaire dienstverlening;
 • Financieel beheer van de studentenhuisvesting;
 • Verzorgen en aanleveren van managementinformatie.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het beheer van de internationale studentenhuisvesting omvat onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Huurcontracten opstellen, laten ondertekenen en beheren;
 • Informatie verschaffen aan huurders;
 • Eerste aanspreekpunt voor vragen, klachten, problemen, overlast;
 • Klachtenopvolging verzorgen, bewaken en rapporteren;
 • Sleutelbeheer;
 • Opzetten en beheren website met informatie over procedures, kamers, inventaris, contactgegevens;
 • Ondersteuning van Opdrachtgever bij het bewonersoverleg;
 • Signaleren van technische gebreken, hygiëne, ongedierte, e.d. en de herstelacties (laten) uitvoeren;
 • Administratie voeren van de Servicekosten;
 • Verzorgen reguliere schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten;
 • Toezicht houden op de afvalstromen voor groen, grijs, papier en glasafval;
 • 1 maal per maand de afdelingsinventaris controleren betreffende hygiëne, schoonmaak,
 • vervuiling van filters en overige technische gebreken;
 • Minimaal 2 maal per jaar controleren van de kamers betreffende inventaris, hygiëne, schoonmaak, vervuiling van filters en overige technische gebreken;
 • Verzorgen van alle financiële handelingen omtrent de huurcontracten en de gehele dienstverlening en incasseren van achterstallige huurbetalingen, inclusief incasso;
 • Management kwartaal rapportage aanleveren, bestaande uit:
 • Gespecificeerde financiële gegevens;
 • Gegevens over bezettingsgraad, leegstand, e.d.;
 • Gegevens over technisch onderhoud;
 • Klachtenregistratie en behandeling;
 • Overzicht vervanging inventaris;
 • Communicatie met studenten;
 • Gerealiseerde bereikbaarheid.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl