Supervisor Servicedesk – Servicepunt 71

TROTS levert een supervisor Servicedesk, waarbij onze supervisor samen met de medewerker en klanten de Servicedesk verder ontwikkelen.

Doel

Door het inventariseren, beschrijven en communiceren van procedures en werkprocessen en het opleiden van interne medewerkers zal de Servicedesk verder ontwikkeld worden.

Servicepunt71 is een modern shared serviceorganisatie met circa. 300 medewerkers die sinds 1 januari 2012 de bedrijfsvoering verzorgt voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en een aantal andere klantenorganisaties. De organisatie bestaat uit zes service-eenheden: ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken en de stafeenheid Interne Bedrijfsvoering en Control.

De opdracht

De service-eenheid Facilitaire Zaken is opgebouwd uit drie teams, te weten: Bedrijfsbureau, Servicedesk Facilitaire Zaken en Uitvoering. De Supervisor maakt onderdeel uit van het team Servicedesk Facilitaire Zaken. Onder aansturing van de Supervisor zorgt de Servicedesk voor de verwerking van alle facilitaire meldingen en reserveringen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het FMIS Planon.

De service-eenheid Facilitaire Zaken gaat een nieuwe fase in waarbij ze onder andere de bestaande professionele dienstverlening willen optimaliseren, slimme bedrijfsvoering daar waar mogelijk doorvoeren, het partnerschap versterken met hun klanten en leveranciers en het centraliseren van de facilitaire afdeling. In deze nieuwe fase speelt de Servicedesk een hele belangrijke rol.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Inventariseren, beschrijven en communiceren van procedures en werkprocessen;
  • Functioneel applicatie beheer;
  • Adviseren over communicatie, managementinformatie en rapportages;
  • Inrichten van meldingenregistratie, reserveringssysteem en contractbeheer;
  • Opleiden van interne medewerkers.

Te realisen doelen/resultaten

  • Een professionele Servicedesk qua werkwijze en klantcontacten
  • De medewerkers van de Servicedesk beschikken over het juiste kennisniveau en kunnen de nieuw geïntroduceerde wijze van werken zelfstandig uitvoeren.
  • De processen en procedures van de Servicedesk zijn omschreven en gecommuniceerd.
  • De Servicedesk levert periode zelfstandig managementinformatie aan.

Toegevoegde waarde TROTS

Integrale projectaanpak waarbij de Servicedesk samen met de medewerkers en klanten steeds verder wordt doorontwikkeld. Er zal veel aandacht zijn voor het creëren van betrokkenheid van de medewerkers wat leidt tot een resultaat die ook nog goed gedragen zal worden nadat we het project hebben afgesloten.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl