Troubleshooter / relatiemanager ter verbetering processen

Analyseren van klantwensen, het opstellen van facilitair beleid en het afstemmen van de facilitaire processen voor de gemeente Amsterdam.

TROTS heeft een relatiebeheerder c.q. troubleshooter gedetacheerd met een krachtige persoonlijkheid voor het analyseren van de klantwensen, het opstellen van facilitair beleid en het afstemmen van de facilitaire processen. De gemeente Amsterdam is een grootstedelijke gemeente in de provincie Noord-Holland. De gemeente telt circa 800.00 inwoners en heeft een oppervlakte van ongeveer 219 km² (waarvan een kwart water). De gemeente Amsterdam is één van de grootste werkgevers in de regio, er werken ruim 16.000 mensen. Het Facilitair Bedrijf (FBA) van Gemeente Amsterdam houdt zich actief bezig met een breed pakket facilitaire dienstverlening ten behoeve van het Gemeentebestuur, de Bestuursdienst, Stadsdeel Amsterdam-Centrum en andere organisaties die gehuisvest zijn in het Stadhuis en daarbuiten. Het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening speelt hierbij een belangrijke rol. Integriteit, klantgerichtheid, bedrijfsmatigheid, resultaatgerichtheid en een goede werksfeer staan bij ons voorop. Het Facilitair Bedrijf telt circa 200 medewerkers en bestaat uit 3 sectoren: Gebouwen Exploitatie, Veiligheid & Informatie en Services. Deze 3 sectoren worden ondersteund door de stafunits: Directiezaken en Communicatie, Controlling en Personeel & Organisatie.

Opdracht

Het Facilitair Bedrijf Amsterdam was op zoek naar een Relatiebeheerder c.q. Troubleshooter met een krachtige persoonlijkheid voor het analyseren van de klantwensen, het opstellen van facilitair beleid en het afstemmen van de facilitaire processen. Het doel van de analyse was het in kaart brengen van knelpunten en het beschikbaar maken van management informatie.

Werkzaamheden

  • Door middel van interviews in kaart brengen van de klantverwachting en wensen;
  • O.a. door middel van interviews in kaart brengen van de facilitaire processen;
  • Inzichtelijk maken van knelpunten;
  • Opstellen advies aan het MT van FBA over structurele oplossingen voor de waargenomen knelpunten en problemen;
  • Het opstellen verbeterplannen.

Resultaat

  • De Relatiebeheerder / Troubleshooter heeft de werkelijke klantwensen en de facilitaire processen van FBA bekeken.
  • Hieruit kwamen een aantal weerstanden naar boven waarvoor de Relatiebeheerder / Troubleshooter een adviesrapport heeft opgesteld.
  • Aansluitend hierop zijn de diverse geadviseerde oplossingen in uitvoering gebracht.
  • Dit gaf draagkracht bij het vaste facilitaire team om de slag naar verdere professionalisering in te zetten.

Toegevoegde waarde TROTS

Een van de belangrijkste oplossingen was het opstellen van een Producten en Diensten Catalogus (PDC) op, waarin taken en verantwoordelijkheden werden vastgelegd. Dit gaf overzicht en rust in de facilitaire organisatie.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl